Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Chúa Nhật III Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016 | 09:31

Bài Ðọc I: Xh 3,1-8â.13-15
"Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Ápra-ham, Thiên Chúa của Ixaác, Thiên Chúa của Giacóp."
Khi thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: "Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi".
Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: "Môsê! Môsê!" Ông thưa: "Dạ con đây!" Chúa nói: "Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh". Chúa lại nói: "Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp". Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa. Chúa nói: "Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai-cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai-cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật".

Bài Ðọc II: 1 Cr 10,1-6.10-12

Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta
Anh em thân mến, tôi không muốn để anh em không hay biết điều này, là tất cả cha ông chúng ta đã được ở dưới áng mây, đi ngang qua biển và tất cả nhờ Môsê mà được thanh tẩy, dưới áng mây và trong lòng biển; tất cả đã ăn cùng một thức ăn thiêng liêng, và uống cùng một thức uống thiêng liêng. Thật vậy, tất cả đã uống nước phát xuất từ tảng đá thiêng liêng đi theo họ: tảng đá ấy chính là Chúa Kitô. Tuy nhiên, không phải phần đông trong họ đã sống đẹp lòng Chúa, vì họ đã bị gục ngã trong hoang địa. Bao nhiêu sự kiện đó nêu gương cho chúng ta, để chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như những người đó đã chiều theo.

Tin mừng: Lc 13,1-9

Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: "Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy".

Suy niệm

 “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng” là lời mời gọi khẩn thiết và cấp bách của Chúa Giê-su khi bắt đầu sứ vụ loan báo Tin mừng. Lời mời gọi đó luôn được lặp đi lặp lại trong suốt sứ vụ rao giảng của Người. Trong bài Tin mừng hôm nay, sau khi nghe nghe những người Dothái kể lại hai “thảm kịch” vừa mới xẩy ra, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời kết để nhắc nhở họ và mỗi chúng ta rằng: “Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy”. Do đó, chúng ta cần phải hoán cải, canh tân đời sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, nhất là trong những ngày mùa Chay này.

Xin cho mỗi chúng ta biết ý thức đào sâu đức tin, gia tăng việc lành, và nhiệt tâm sửa đổi đời sống, để được đón nhận ơn cứu độ Chúa ban, là hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Đăng nhận xét