Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016

TÌNH YÊU!

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016 | 16:14


Tình yêu là gì? Phát sinh sự sống hay hủy diệt! Cùng xem video và suy gẫm. Không biết có chúng ta trong đó hay không, Rất có thể đó là trào lưu của xã hội ngày hôm nay khi tình yêu nhưng không có trách nhiệm kèm theo!Đăng nhận xét