Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Thứ Tư sau Chúa nhật V Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017 | 16:04

Bài trích sách Sáng thế: St 2,4b-9.15-17


Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen.

Ngày Đức Chúa là Thiên Chúa làm ra đất và trời, chưa có bụi cây ngoài đồng nào trên mặt đất, chưa có đám cỏ ngoài đồng nào mọc lên, vì Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất và không có người để canh tác đất đai. Nhưng có một dòng nước từ đất trào lên và tưới khắp mặt đất. Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.

Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác. Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai. Đức Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng : “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn ; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”

Đáp ca : Tv 103,1-2a.27-28.29bc-30 (Đ. c.1a)

Đ.Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !
Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,
cẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang.

Đ.Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.
Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

Đ.Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

Ngài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay,
mà trở về cát bụi.
Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.

Đ.Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !

Tung hô Tin Mừng : x. Ga 17,17b.17a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật ; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Ha-lê-lui-a.


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 7,14-23

Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.

Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế.  Ai có tai nghe thì nghe !”

Khi Đức Giê-su đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh em không hiểu sao ? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Suy niệm

Chuyện kể rằng: có hai vị Giám mục đi dự cuộc họp về cùng nhìn thấy một cô gái điếm đứng đón khách. Một vị nhìn chằm chằm vào cô gái được vị kia kéo tay thì thào: đã là Giám mục rồi mà còn nhìn làm chi, tội lỗi quá. Thôi đi đi. Vị này lấy tay che mặt mà đi trong khi vị kia tiến lại gần cô gái và nói:


Chào cô! Cô có biết là cô thật đẹp không? Cô thật hạnh phúc vì có tấm thân này trong khi nhiều người mong muốn mà không được. Thật buồn vì ai chưa thể cảm nhận được vẻ đẹp mà Chúa đã dựng nên nên đã đày đọa thân xác này. Tôi muốn cô được hạnh phúc.

Ít lâu sau, cô gái trở bỏ nghề và dấn thân trong ơn gọi tu trì và cả hai đã được phong thánh. Một thánh Giám mục và một thành tiền thân là cô gái đứng đường.

Gái điếm chẳng mấy ai để mắt tới và cũng chẳng muốn đoái hoài vì sợ lây nhiễm. Cùng một con mắt ấy nhưng vị Giám mục đã không những sống thánh và còn hóa thánh một con người đang sống trong tội lỗi bằng ánh nhìn thánh thiện. Vậy, cái ô uế đâu phải tự bên ngoài. Mọi sự Chúa dựng nên đều tốt đẹp cả. Há Kinh Thánh chẳng khẳng định với chúng ta điều đó khi kết thúc một ngày tạo dừng Thiên Chúa luôn thấy thế là tốt đẹp và chúc phúc cho vạn vật sao.

Lạy Chúa, xin ban cho con ánh nhìn của Chúa để con được nên thánh và hóa thánh tất cả vì có Chúa trong con!

Đăng nhận xét