Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Thứ bảy sau Chúa nhật IV thường niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017 | 00:00

Bài trích thư gửi tín hữu Hip-ri: Hr 13,15-17.20-21

Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa vị Mục Tử cao cả ra khỏi cái chết. Xin Người ban cho anh em mọi ơn lành.

Thưa anh em, nhờ Đức Giêsu, ta hãy ra khỏi trại mà đến với Người, cam lòng gánh vác nỗi khổ nhục Người đã chịu. Vậy nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi mà ca tụng Danh Thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.

Anh em hãy vâng lời những người lãnh đạo anh em và hãy phục tùng họ, vì họ chăm sóc linh hồn anh em như những người sẽ phải trả lẽ với Thiên Chúa. Như thế, họ sẽ vui vẻ thi hành phận sự của mình mà không than thở, bởi vì điều đó chẳng ích gì cho anh em.

Thiên Chúa là nguồn mạch bình an đã đưa Đức Giê-su, Chúa chúng ta ra khỏi cái chết. Đức Giê-su là vị Mục Tử cao cả của đoàn chiên, là Đấng đã đổ máu mình ra để thiết lập giao ước vĩnh cửu. Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Người. Xin Người thực hiện nơi anh em điều đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô. Kính dâng Đức Ki-tô vinh quang đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Đáp ca: Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 (Đ. c.1)

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Tung hô Tin Mừng : Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng; và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 6,30-34


Họ như bầy chiên không người chăn dắt.


Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Suy niệm

Các Tông Đồ về thuật lại cho Chúa Giêsu biết mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Trong khi đó, dân chúng vẫn tiếp tục kéo đến với các ông, đến nỗi các ông không có thì giờ ăn uống. Đồng cảm với sự vất vả của các Tông Đồ, Chúa Giêsu đã nhắc nhở các ông hãy giữ gìn sức khỏe, hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút, để kín múc nguồn sức mạnh nội tâm, mà tiếp tục sứ vụ của mình. Rồi Người gánh vác công việc thay các Tông Đồ, vì Người thấy dân chúng bơ vơ như đàn chiên không người chăn dắt.


Chúa Giêsu yêu thương chúng ta như thế đó. Cảm mến tình thương của Người thì sau mỗi ngày làm việc vất vả, chúng ta hãy dành thời gian lui vào nơi thanh vắng nghỉ ngơi cùng Chúa, để Người thêm sức lòng tin cậy mến, giúp chúng ta chu toàn sứ vụ của mình.

Đăng nhận xét