Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Thứ Năm sau Chúa nhật VII Thường Niên -năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017 | 15:46

Bài trích sách Huấn ca: Hc 5,1-8

Đừng trì hoãn, hãy trở về với Chúa đi.

Đừng cậy vào tài sản của con, và đừng nói : “Tôi có đủ cả rồi !”
Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con,
mà thoả mãn những đam mê của lòng mình.
Đừng nói : “Ai làm gì được tôi ?”
Vì Đức Chúa là Đấng công minh sẽ trừng phạt.
Đừng nói : “Tôi đã phạm tội nhưng nào có sao ?”
Bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó !
Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn,
rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác.
Đừng nói : “Người rất mực cảm thương,
tôi có phạm tội nhiều, Người cũng tha thứ cả !”
Vì Người thương xót, Người cũng nổi lôi đình,
và cơn lôi đình của Người ập xuống quân tội lỗi.
Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi ;
đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác,
vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ,
và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong.
Đừng cậy dựa vào của cải bất chính,
vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh.

Đáp ca: Tv 1,1-2.3.4 và 6 (Đ. Tv 39,5a)

Đ.Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
nhưng vui thú với lề luật Chúa,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.

Đ.Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.

Đ.Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

Ác nhân đâu được vậy :
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.
Vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính,
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.

Đ.Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa.

Tung hô Tin Mừng : x. 1 Tx 2,13

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Anh em hãy đón nhận lời Thiên Chúa, không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Ha-lê-lui-a.


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 9,41-50

Thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại ? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”

Suy niệm

Thuở ban đầu Thiên Chúa dựng nên mọi sự đều tốt đẹp. Đặc biệt, Thiên Chúa dựng nên người nam và nữ để họ bổ túc cho nhau, sống cho nhau và vì nhau, nên một xương một thịt. Thế nhưng vì cứng lòng, con người đã chia ly những gì tốt đẹp mà Thiên Chúa gắn kết trong đời sống vợ chồng. Càng ngày con người càng cứng lòng. Vì thế đời sống hôn nhân và gia đình đổ vỡ ngày càng nhiều. Xin cho những người sống trong bậc hôn nhân gia đình luôn nhớ về tình yêu thuở ban đầu và lời cam kết chung thủy với nhau trọn đời, nhờ đó họ thêm lòng tin và động lực, để cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình: “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên họ dành cho nhau”. 

Đăng nhận xét