Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Thứ Ba sau Chúa nhật VIII Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017 | 09:37

Bài trích sách Huấn ca: Hc 35,1-12

Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an.

Tuân giữ Lề Luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú.
Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an.
Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo,
làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen.
Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa,
chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội.
Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không,
vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền.
Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ
xông mùi thơm ngào ngạt trước Đấng Tối Cao.
Hy lễ của người công chính được chấp nhận,
và phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên.
Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại,
đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra.
Dâng cúng chi, cũng phải giữ nét mặt tươi cười ;
dâng hiến của thập phân, hãy hân hoan vui vẻ.
Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Đấng Tối Cao
tuỳ theo những gì Người ban tặng
và tuỳ theo khả năng con có.
Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công,
sẽ trả lại cho con gấp bảy lần.
Đừng hối lộ, Người chẳng nhận đâu.
Đừng ỷ vào hy lễ bất chính.
Vì Đức Chúa là Đấng xét xử,
Người chẳng thiên vị ai.

Đáp ca : Tv 49,5-6.7-8.14 và 23 (Đ. c.23b)

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Hãy triệu tập cho Ta những người trung hiếu,
những người đã giao ước với Ta bằng hy lễ.
Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh,
vì chính Người sẽ đứng ra xét xử.

Đ. Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Dân Ta hỡi, nghe đây Ta phán dạy,
này Ít-ra-en, Ta dẫn chứng tố ngươi.
Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ,
Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ ;
lễ toàn thiêu của ngươi
hằng nghi ngút trước mặt Ta đêm ngày.

Đ. Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ,
giữ trọn điều khấn nguyền cùng Đấng Tối Cao.
Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh Ta.
Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Đ.Ai sống đời hoàn hảo,
Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời.

Tung hô Tin Mừng : x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 10,28-31

Anh em nhận được gấp trăm ở đời này cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giê-su rằng : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !” Đức Giê-su đáp : “Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con, hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Suy niệm

Phêrô thưa Thầy: chúng con đã bỏ mọi sự và theo Thầy thì chúng con sẽ được gì? Câu hỏi có đó nhưng mới chỉ được Phêrô nói lên một nữa. Thực sự, với con người toan tính, chúng ta luôn mong muốn có được thứ gì đó sau khi đã từ bổ một điều gì đó đặc biệt, nếu điều đó hệ trọng với chúng ta.

Nói cho đúng, chúng ta theo thầy Giêsu không phải để được một thứ gì đó mơ hồ nhưng là được ở với Thầy. Đó là điều cốt lõi. Có Thầy ở với, mọi sự trở nên nhẹ nhàng, bỏ như không bỏ. Nói thì hay thế đấy, nhưng vẫn còn nặng gánh lắm. Chúng ta vẫn còn đang muốn nhặt và nhét cho chặt bị đời mình với đầy nhưng lo toan, mưu tính và tật này tật kia. Song, không vì thế mà nản chí bởi: Thầy đang đứng phía trước dang tay đợi chờ ta!

Đăng nhận xét