Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊ-RÔ, TÔNG ĐỒ lễ kính - 22/2

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017 | 08:01

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ: 1 Pr 5,1-4

Tôi thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô.

Anh em thân mến, cùng các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Ki-tô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em : lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.

Đáp ca : Tv 22,1-3a.3b-4.5.6 (Đ. c.1)

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Đ. Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

Đ.Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Tung hô Tin Mừng : Mt 16,18

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 16,13-19

Anh là Phê-rô, Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời.

Khi ấy, khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Suy niệm

Ngai tòa thường được dùng với ý hướng trang trọng. Bình dân hay dùng từ cái ghế. Ghế là bệ đỡ giúp ta ngồi đàm đạo và đi vào tương giao cách an bình. Song, ghế cũng là biểu trưng quyền lực khiến con người bám vào đó mãi. Hôm nay, giáo hội mừng lễ lập tông tòa thánh Phêrô, đó cũng là cái ghế của thánh nhân.

Ghế của thánh Phêrô không phải là nơi để thể hiện tước vị hay quyền uy theo kiểu trần thế. Ghế của ngài là biểu trưng cho vài trò mục tử. Mục tử có nhiệm vị cai quản và coi sóc đoàn chiên Chúa trao chứ không phải chiên của mình. Ghế đó là biểu tượng cho sự quy tụ và hiệp nhất quanh Chúa Kitô. Mọi thứ ghế phải quy hướng về Chúa Kitô nếu không, đó là thứ ghế vô dụng hoặc thứ ghế gây tổn hại cho anh em đồng loại. Hẳn nhiên, thánh Phêrô thấu cảm đọc điều này vì chính ngài, hơn ai hết, là kẻ vấp ngã nhiều, rất nhiều trên con đường theo Chúa. Được tha thứ nhiều nên đã yêu mến nhiều hơn. Đó là lý do Chúa trao cho ngài nhiệm vụ lãnh đạo dân Chúa và vai tò nâng đỡ và củng cố đức tin cho anh chị em mình.

Lạy Chúa, xin cho Đức Giáo Hoàng được luôn sống trong tình yêu Chúa và trở nên điểm quy tụ và hiệp nhất đoàn dân Chúa và toàn thế giới trong yêu thương.

Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết ghế - quyền lực của mình để làm gì hầu sử dụng quyền bính sao cho hợp Thiên ý!

Đăng nhận xét