Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

Thứ hai sau Chúa nhật V thường niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017 | 00:00

Khởi đầu sách Sáng thế: St 1,1-19

Nhờ đức tin, các vị này đã chinh phục các nước, Thiên Chúa đã trù liệu cho chúng ta một phần tốt hơn.

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.

Thiên Chúa phán: "Phải có ánh sáng." Liền có ánh sáng. Thiên Chúa thấy rằng ánh sáng tốt đẹp. Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi ánh sáng là "ngày", bóng tối là "đêm". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ nhất.

Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước." Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.

Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

Thiên Chúa phán: "Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tuỳ theo loại, trong có hạt giống." Liền có như vậy. Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tuỳ theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ ba.

Thiên Chúa phán: "Phải có những vầng sáng trên vòm trời, để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất." Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hơn để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ tư.

Đáp ca : Tv 104,1-2. 5-6. 10và12. 24 và 35 (Đ. c.31b)

Đ.Công trình Chúa là Chúa được hân hoan.

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!
Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả!
Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt,
cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang.

Đ.Công trình Chúa là Chúa được hân hoan.

Chúa lập địa cầu trên nền vững,
khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời!
Áo vực thẳm choàng lên trái đất,
khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao.

Đ.Công trình Chúa là Chúa được hân hoan.

Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ,
giữa núi đồi, lượn khúc quanh co,
Bên dòng suối, chim trời làm tổ,
dưới lá cành cất giọng líu lo.

Đ.Công trình Chúa là Chúa được hân hoan.

Công trình Ngài, lạy CHÚA, quả thiên hình vạn trạng!
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!

Đ.Công trình Chúa là Chúa được hân hoan.

Tung hô Tin Mừng : Lc 7,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 6:53-56

Bất cứ ai chạm đến người đều được khỏi

Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

Suy niệm

Danh tiếng Chúa Giêsu lan truyền khắp nơi. Vì vậy khi Người đặt chân đến đâu, dân chúng lập tức nhận ra Người. Họ tin Người nên đã tìm đến với Người để được chữa lành bệnh tật, hay ít ra cũng được chạm đến tua áo choàng của Người. Lòng tin đơn sơ của họ đã không làm họ thất vọng, bởi vì tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.

Ngày nay nhiều giáo dân cũng thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa và các thánh một cách rất đơn sơ và chân thành : họ sờ vào ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, rồi thoa lên người. Nhờ lòng tin và ơn Chúa nên rất nhiều người đã được chữa lành. Chúng ta hãy vững tin vào Thiên Chúa và tôn trọng niềm tin đơn sơ của những dân thường. Vững tin vào Thiên Chúa thì cuộc sống của chúng ta tràn ngập niềm vui và hy vọng, như lời “Kinh Thánh nói: Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.”

Đăng nhận xét