Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

Thứ Bảy sau Chúa nhật VII Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017 | 22:32

Bài trích sách Huấn ca: Hc 17,1-15

Thiên Chúa tạo ra con người theo hình ảnh Người.

Đức Chúa lấy đất mà tạo ra con người,
rồi lại đưa con người trở về đất.
Người đã ban cho nó một số ngày và một khoảng thời gian,
cho nó quyền thống trị vạn vật trên mặt đất.
Người mặc cho nó sức mạnh tương xứng với mình,
và theo hình ảnh mình mà làm ra nó.
Người phú bẩm cho mọi xác phàm lòng kính sợ Người,
để chúng thống trị muông chim cầm thú.
Người ban cho chúng trí khôn, lưỡi, mắt, tai,
và trái tim để chúng suy nghĩ.
Người làm cho chúng được đầy kiến thức thông minh,
tỏ cho chúng biết điều tốt điều xấu.
Người đặt con mắt mình vào tâm hồn chúng,
để chúng nhận ra các công trình vĩ đại của Người.
Danh thánh Người, chúng sẽ ca ngợi,
những công trình vĩ đại của Người, chúng sẽ kể ra.
Người còn ban kiến thức cho chúng,
và cho thừa hưởng luật đem lại sự sống.
Người đã lập với chúng một giao ước muôn đời,
và tỏ cho thấy những điều Người phán quyết.
Mắt chúng đã nhìn thấy vinh quang rực rỡ của Người,
tai chúng đã nghe tiếng uy hùng Người phán.
14Người phán bảo : “Các ngươi hãy tránh xa mọi điều bất chính.”
Bổn phận đối với tha nhân,
Người truyền cho ai nấy phải thi hành.
Đường lối của chúng luôn luôn ở trước mặt Người,
và không bao giờ giấu mắt Người được.


Đáp ca : Tv 102,13-14.15-16.17-18a (Đ. x. c.17)

Đ.Ân tình Chúa thiên thu vạn đại,
Chúa dành cho ai kính sợ Người.

Như người cha chạnh lòng thương con cái,
Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.
Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,
hẳn Người nhớ : ta chỉ là cát bụi.

Đ.Ân tình Chúa thiên thu vạn đại,
Chúa dành cho ai kính sợ Người.

Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

Đ.Ân tình Chúa thiên thu vạn đại,
Chúa dành cho ai kính sợ Người.

Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại,
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.
Người xử công minh cả với đời con cháu,
cả những ai giữ giao ước của Người.

Đ.Ân tình Chúa thiên thu vạn đại,
Chúa dành cho ai kính sợ Người.


Tung hô Tin Mừng : x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 10,13-16

Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.

Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy họ. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em : Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Suy niệm

Trong nhiều xã hội, trẻ nhỏ bị coi thường, vì thế chúng ta thường nghe thấy người ta khinh bỉ nhau là “đồ trẻ con hay đồ con nít”. Các tông đồ cũng vậy. Các ông khiển trách trẻ nhỏ khi các em được đưa lại gần Chúa Giêsu. Lời khiển trách của các ông không ngăn cản được các em đến với Chúa, ngược lại Người còn đón nhận các em, chúc lành cho các em và đưa ra tiêu chuẩn để được vào Nước Thiên Chúa.

Sống trong chế độ vô thần, người Công Giáo bị đối xử như những công dân hạng hai, cũng giống như người ta coi thường trẻ em vậy. Thế nhưng thứ công dân mà chế độ vô thần chóng qua coi thường lại là công dân của Nước Chúa tồn tại đến muôn đời. Vì thế chúng ta hãy giữ vững đức tin của mình. Đừng để những tuyên truyền, xuyên tạc ngăn cản chúng ta đến với Chúa.

Đăng nhận xét