Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Thứ Ba sau Chúa nhật VII Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017 | 08:06

Bài trích sách Huấn ca: Hc 2,1-11

Con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.
Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,
đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.
Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối đời, con được cất nhắc lên.
Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.
Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.
Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.
Hỡi ai kính sợ Đức Chúa,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.
Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.
Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.
Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem :
nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ ?
Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi ?
Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể ?
Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót :
Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân.


Đáp ca : Tv 36,3-4.18-19.27-28.39-40 (Đ. x. c.5)

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.
Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Hãy làm lành lánh dữ, bạn sẽ được một nơi ở muôn đời.
Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Chính nhân được Chúa thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.
Chúa phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người.

Đ.Hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính Người sẽ ra tay.

Tung hô Tin Mừng : Gl 6,14

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Chúa. Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Ha-lê-lui-a.✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 9,30-37Ảnh: Fb Phạm Nguyệt
Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải phục vụ mọi người.

Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

Suy niệm

Nhiều người thường than vãn: theo Chúa mà tôi còn đầy vấn đề. Vẫn còn đó ham mê mùi thế tục. Vẫn còn đó chuyện dâm dục. Vẫn còn đó đủ thứ hằm bà lằng. Vẫn rất người, rất bon chen, muốn đè đầu cưỡi cổ người khác để mình được tôn lên. Đôi khi, có người muốn hạ mình xuống thật thấp để được tôn lên cao theo kiểu: một lần khiêm tốn bốn lần tự cao. Tất cả là huyễn vọng.

Nhưng, đừng lo. Tin Mừng hôm nay kể về những môn sinh thân tín nhất của Thầy cũng đầy tham vọng và ham mê quyền lực. Các ông vẫn rất người mà nay đã thành thánh. Quan trọng là chúng ta nhận biết chính bản thân mình còn đang thèm khát những thứ đó và để cho Giêsu dẫn ta đi. Giêsu không tước đi những tham vọng của ta nhưng sẽ hướng dẫn để thay vì tham vọng đứng trên đầu kẻ khác, chúng ta trở thành kẻ tham vọng sống như những người anh em, sống yêu thương và phục vụ.

Tạ ơn Chúa, vì người vẫn yêu và chọn chúng ta, dù chúng ta có điên khùng thế nào đi nữa!

Đăng nhận xét