Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Thứ Sáu sau Chúa nhật VI Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017 | 18:32

Bài trích sách Sáng thế: St 11,1-9

Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn.

Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. Họ bảo nhau : “Nào ! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung !” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói : “Nào ! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.”

Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. Đức Chúa phán : “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào ! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa.” Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.

Đáp ca : Tv 32,10-11.12-13.14-15 (Đ. c.12b)

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.
Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

Hạnh phúc thay quốc gia
được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào
Người chọn làm gia nghiệp.
Từ trời cao nhìn xuống,
Chúa thấy hết mọi người.

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

Từ thiên cung Chúa ngự,
Chúa dõi theo người thế.
Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

Tung hô Tin Mừng : Ga 15,15b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 8,34 - 9,1

Ai liều mất mạng sống vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Khi ấy, Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì ? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình ? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”

Đức Giê-su còn nói với họ : “Tôi bảo thật các người : trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết, trước khi thấy Triều Đại Thiên Chúa đến, đầy uy lực.”

Suy niệm

Chính sự kiêu ngạo và muốn loại trừ Thiên Chúa đã khiến con người khởi sự xây dựng tháp Baben. Họ muốn xây dựng ngọn tháp cao tận trời để làm Chúa của chính mình. Và một lần nữa, như việc Ađam - Evà, họ cũng tiếp tục loại trừ Thiên Chúa mà quên đi chính Thiên Chúa mới là nguồn hiệp nhất con người lại. Chính bởi lẽ đó, họ đã bị phân tán và trở nên xa lạ với nhau.

Những con người trở nên xa lạ nay lại trở nên gần gũi khi được cùng nhau đi vào một con đường - đường Thập Giá - đường Tình Yêu. Nếu xưa, con người cố gắng lên tận trời vẫn không thể lên được, nay, nhờ thập giá Đức Kitô, chiếc thang nối trời với đất đã được dựng lên. Đó là điều Giacóp đã chiêm bao.

Lạy Chúa, xin cho chúng con bước vào đường Thập Giá Chúa. Xin cho dân tộc chúng con cũng bước vào con đường ấy để chúng con được sống trong vương quốc tình yêu thay cho mộ xã hội ly tán, nghi kỵ và hận thù. Lạy Chúa, xin hiệp nhất chúng con.

Đăng nhận xét