Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Thứ Hai sau Chúa nhật VII Thường Niên - năm lẻ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017 | 07:47

Khởi đầu sách Huấn ca: Hc 1,1-10

Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật.

Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Đức Chúa,
và khôn ngoan vẫn ở với Người đến muôn đời.
Cát biển, giọt mưa và tháng ngày của vĩnh cửu,
ai đếm được cho hết ?
Trời cao, đất rộng, vực sâu và sự khôn ngoan, ai dò cho thấu ?
Khôn ngoan đã được tác thành trước vạn vật,
sự hiểu biết anh minh đã có tự muôn đời.
Gốc rễ của khôn ngoan đã được mặc khải cho ai ?
Và những công trình kỳ diệu của khôn ngoan, ai nào biết rõ ?
Chỉ có một Đấng khôn ngoan rất đáng sợ,
ngự trên ngai của Người.
Đó chính là Đức Chúa.
Người đã tạo dựng, đã thấy, đã đếm
và làm cho khôn ngoan nổi bật
trên mọi công trình, 
nơi mọi phàm nhân,
theo lòng quảng đại của Người,
và Người đã rộng ban khôn ngoan cho những ai yêu mến Người.

Đáp ca : Tv 92,1ab.1c-2.5 (Đ. c.1a)

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,
Người lấy dũng lực làm cân đai.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển.
Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,
nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
triền miên qua mọi thời.

Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.

Tung hô Tin Mừng : x. 2 Tm 1,10

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Cứu Độ chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 9,14-29

Thưa Thầy, tôi tin, nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi.

Khi ấy, Đức Giê-su và ba môn đệ là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. Người hỏi các môn đệ : “Anh em tranh luận gì với họ thế ?” Một người trong đám đông trả lời : “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy ; cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” Người đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin ! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem nó lại đây cho tôi.” Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó : “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi ?” Ông ấy đáp : “Thưa từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” Đức Giê-su nói với ông ta : “Sao lại nói : nếu Thầy có thể ? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” Lập tức, cha đứa bé kêu lên : “Tôi tin ! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !” Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ : “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi : ra khỏi đứa bé, và không được nhập vào nó nữa !” Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói : “Nó chết rồi !” Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” Người đáp : “Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi.”

Suy niệm

Đọc một cuốn sách về Satan và những hành vi của nó. Ma quỷ, theo đó, không chỉ ám hay điều khiển thân xác tâm trí một con người mà còn có thể ám cả một nhóm hay một quốc gia. Liệu Việt Nam có thể rớt vào trong hoàn cảnh quỷ ám đó không?

Cuộc khiếu kiện của giáo dân Song Ngọc đã đổ máu do những người bảo vệ quyền bính, chức tước, lợi lộc. Dân tộc Việt cũng đang đổ máu vì sự câm nín của người dân và cả sự vô tâm đến lãnh cảm của giới lãnh đạo, nếu không muốn nói nhiều người rớt vào trạng thái vô lương. Năm nay và những năm tới tình trạng thất nghiệp tràn lan và tù tội cướp giật sẽ leo thang đến chóng mặt. Biển chết - người chết - và dường như lương tâm cũng đang chết trên diện rộng. Tất cả diễn tả tình trạng nghèo đói tâm linh đến cùng cực của dân tộc và con người Việt Nam.

Có lẽ, đó là điều Satan và những ai thuộc về chúng muốn. Chúng muốn chúng ta câm nón trong sự giao tiếp với Thiên Chúa để rớt vào tình trạng nghèo đói tâm linh nhưng lại tưởng được phủ phê nhờ sung túc vật chất, trí thức chóng qua. Giống quỷ này, như Thầy dạy, chỉ có cầu nguyện - nghĩa là sống đời sống tâm linh một cách mãnh liệt - liên kết nên một với Thầy Giêsu mới hòng cứu được con người và đất nước chúng ta. Hãy ngừng chủ nghĩa duy vật, hưởng thụ và thực dụng. Hãy biết mình nghèo thật sự. Biết mình nghèo, nghèo tâm linh, Thiên Chúa sẽ mở toang và cứu lấy chúng ta.

Đăng nhận xét