Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Mỗi ngày một niềm vui - 1

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015 | 06:16Khởi đầu ngày mới Chúa ban cho bạn, có khi nào bạn nghĩ việc gặp gỡ Chúa là quan trọng không?

Khi và thức dậy, bạn hãy chú tâm vào một ý tưởng, suy niệm và tìm ở đó sức mạnh để sống trong ngày.
Bạn cứ kiên trì như thế mỗi ngày trước khi bắt đầu làm việc.

Bạn hãy đưa mắt nhìn qua khung cửa và chào ngày mới, hãy quan sát cuộc sống vừa thức dậy, thở thật sâu và ngợi khen Cha trên trời

 (trích Ogri giorno una gioa - tác giả Padre Nobre - dịch giả: Nguyễn Cao Luật, OP.)

Đăng nhận xét