Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Đức Mẹ Mân Côi 7/10

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016 | 22:20

Bài trích sách Công vụ Tông đồ: Cv 1, 12-14


Sau khi Đức Giêsu được rước lên trời, các Tông đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

 Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm

Xưa, cứ vào tháng 10 , tôi thường cùng gia đình ngắm Văn Côi (Mân Côi). Tôi thuộc lòng dù chưa một lần mở sách học hay đọc. Tất cả do thói quên của gia đình nguyện ngắm mỗi tối. Tháng Mân Côi luôn khởi đầu việc nguyện ngắm với lời Tán Tụng:
Vườn Rosa bao quanh trái đất,
Cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền,
Thử truy cùng cho đền căn nguyên;
Xem ai đã gây nên vậy tá?
Bởi ông thánh Ðaminh cha cả,
Thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man:
Người lo buồn nguyện ngắm kêu van,
Xin Ðức Mẹ cực khoan thương đoái
Ðức Mẹ thương xuống ơn rộng rãi,
Trao tràng châu truyền hãy giảng khuyên:
Khuyên người ta lần hạt ngắm nên,
Sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã.
Người vâng cứ giảng không bao nả,
Thấy lòng người khác cả khi xưa,
Kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa
Phường đạo rối xác xơ tan tác,
Thế gian bỗng tự nhiên ra khác.
Ruộng Y ghê cỏ rác bớt dần.
Thánh hội từng tư mộ công ân,
Hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ, ....

Vào Sài Gòn, tôi chẳng còn nguyện kinh này nữa nhưng vẫn không thể quên dù không còn thuộc nằm lòng. Có lẽ do lời kinh đơn sơ và vần điệu dễ thuộc lại theo ngũ cung nữa. Nhưng, hôm nay, tôi thấy thực sự cần thiết niệm kinh Văn Côi và xin Đức Mẹ đoái thương Việt Nam. Xưa, thánh Đaminh đã dùng kinh Mân Côi chính là mũi kiếm để chiến đấu chống lại Satan và những ai thuộc về nó. Hiện tại, chúng ta vẫn có thể và rất nên nguyện ngắm kinh này để xin Mẹ giúp ta chiến thắng nỗi sợ trong mình mà đi ra loan truyền Tin Mừng Sự Sống. Kinh Mân Côi vốn là lời kinh Sự Sống vì nói về Đấng là Sự Sống đã đến để trao ban Sự Sống cho ta. Đến lượt ta, ta cũng trao ban Sự Sống cho anh chị em mình. Chúng ta đừng làm ngơ trước cái chết của anh chị em mình.

Miền Trung với cái chết về môi sinh đang cần ta chấn chỉnh và cứu lấy. Hãy hành động tùy khả năng của mình, nhất là cầu nguyện bằng kinh Mân Côi.

Việt Nam đang chết trong sự dối trá, lừa lọc và bạo lực. Chúng ta hãy đi ra chiếu tỏa ánh sáng Sự Sống của Tình Yêu vào lòng dân tộc Việt Nam. Đừng quên lời kinh Sự Sống.

Và còn nhiều, nhiều cái chết từ thể lý đến tâm hồn của dân tộc Việt Nam và của mỗi chúng ta. Hãy đến với Mẹ để  "thấy lòng người khác cả khi xưa, kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa, phường đạo rối xác xơ tan tác, thế gian bỗng tự nhiên ra khác. Ruộng Y ghê cỏ rác bớt dần."

Lạy Mẹ Maria, xin hãy đến và gieo vào lòng dân tộc Việt Nam cũng như chúng con đây sự sống của người con chí ái của Mẹ là Đức Giê-su. Amen.


Đăng nhận xét