Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016

Thứ sáu sau Chúa nhật 28 quanh năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016 | 17:20

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô: Ep 1,11-14 

Chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Ki-tô, và anh em đã được đóng ấn Thánh Thần.

Thưa anh em,
trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã chọn chúng ta.
Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự
theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng
theo kế hoạch của Người,

để chúng tôi là những người đầu tiên
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa
anh em đã được nghe lời chân lý
là Tin Mừng cứu độ anh em ;
vẫn trong Đức Ki-tô,
một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần,
Đấng Thiên Chúa đã hứa.

Thánh Thần
là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta,
chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc,
để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.

Đáp ca: Tv 32,1-2.4-5.12-13 (Đ. c.12b) 


Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.


Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.
Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.

Hạnh phúc thay quốc gia
được Chúa làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào
Người chọn làm gia nghiệp.
Từ trời cao nhìn xuống,
Chúa thấy hết mọi người.

Đ.Hạnh phúc thay dân nào
Chúa chọn làm gia nghiệp.


Tung hô Tin Mừng: Tv 32,22 


Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Ha-lê-lui-a.


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca: Lc 12,1-7

Tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi.

Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ : “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày ; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.

“Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết : Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết : anh em hãy sợ Đấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”

Suy niệm

Theo tác giả sách Khôn Ngoan: Kính sợ Thiên Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Bởi vì người khôn ngoan tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ đó, họ dám đối diện với sự thật và như thế họ sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi. Quả thật, khi đối diện với cuộc khổ hình phía trước, Đức Giêsu cũng sợ hãi; nhưng Người dám đối diện và phó thác vào thánh ý Chúa Cha: xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha. Người đã vượt qua nỗi sợ hãi khi dám đối diện với sự thật: Người sẽ chết theo như lời Thánh Kinh để cứu chuộc nhân loại.Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến ngay mọi sợi tóc trên đều chúng ta cũng đã được đếm cả rồi”. Vậy ta còn chi phải sợ?

Đăng nhận xét