Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 27 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016 | 22:20

Bài trích thư thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Ga-lát:  Gl 3, 22-29
Thưa anh em, Kinh Thánh đã giam hãm mọi sự trong vòng tội lỗi, để nhờ lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô, điều Thiên Chúa đã hứa được ban cho các kẻ tin.

Trước khi đức tin đến, chúng ta bị Lề Luật giam giữ, cho tới khi đức tin được mặc khải. Như thế Lề Luật đã thành người quản giáo dẫn chúng ta tới Đức Ki-tô, để chúng ta được nên công chính nhờ đức tin. Nhưng khi đức tin đến, thì chúng ta không còn ở dưới quyền giám hộ nữa. Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa.

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Lc 11, 27-28

" Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa".

Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! " Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."

Suy niệm

Được nghe và chứng kiến những điều lạ lùng Chúa Giêsu đã thực hiện, người phụ nữ trong đoạn Tin mừng như muốn được làm mẹ của Người. Chắc hẳn với bà, được làm mẹ của Chúa Giêsu bà thật hạnh phúc và hãnh diện, vì Người đã làm rạng danh “kẻ đã cưu mang Chúa” và dòng tộc mình. Nhưng Chúa Giêsu lại không xác nhận điều đó. Người hướng bà đến việc nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn là được làm mẹ của Người.

Quả thật, chúng ta chỉ có được hạnh phúc đích thật khi biết lắng nghe và thực hành lời Chúa. Còn niềm hạnh phúc theo kiểu thế gian: “một người làm quan cả họ được nhờ” chỉ là thứ hạnh phúc chóng qua và không có gì đáng hãnh diện cả. 

Ước chi chúng ta vượt thắng được cám dỗ của danh vọng để biết tìm kiếm thánh ý Chúa và đem ra thực hành. Nhờ đó, chúng ta tìm được hạnh phúc đích thật dù có phải đau khổ, như thánh Phao-lô đã từng thốt lên: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô” (Gl 6, 14).

Đăng nhận xét