Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

Thứ Tư sau Chúa Nhật 27 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016 | 22:46

Bài trích thư thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Ga-lát: Gl 2, 1-2. 7-14

Thưa anh em, sau mười bốn năm, tôi lại lên Giê-ru-sa-lem một lần nữa cùng với ông Ba-na-ba; tôi cũng đem theo anh Ti-tô đi với tôi. Tôi lên đó vì được Thiên Chúa mặc khải, và đã trình bày cho người ta Tin Mừng tôi rao giảng cho dân ngoại, -cách riêng cho các vị có thế giá-, vì sợ rằng tôi ngược xuôi, và đã ngược xuôi vô ích. Trái lại, các ngài thấy rằng tôi đã được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người không được cắt bì, cũng như ông Phê-rô được uỷ thác nhiệm vụ loan báo Tin Mừng cho những người được cắt bì. Thật vậy, Đấng đã hoạt động nơi ông Phê-rô, biến ông thành Tông Đồ của những người được cắt bì, cũng đã hoạt động biến tôi thành Tông Đồ các dân ngoại. Vậy khi nhận ra ân huệ Thiên Chúa đã ban cho tôi, các ông Gia-cô-bê, Kê-pha và Gio-an, những người được coi là cột trụ, đã bắt tay tôi và ông Ba-na-ba để tỏ dấu hiệp thông: chúng tôi thì lo cho các dân ngoại, còn các vị ấy thì lo cho những người được cắt bì. Chỉ có điều này là chúng tôi phải nhớ đến những người túng thiếu, điều mà tôi vẫn gắng làm.

Nhưng khi ông Kê-pha đến An-ti-ô-khi-a, tôi đã cự lại ông ngay trước mặt, vì ông đã làm điều đáng trách. Thật vậy, ông thường dùng bữa với những người gốc dân ngoại trước khi có những người của ông Gia-cô-bê đến; nhưng khi những người này đến, ông lại tránh né và tự tách ra, vì sợ những người được cắt bì. Những người Do-thái khác cũng theo ông mà giả hình giả bộ, khiến cả ông Ba-na-ba cũng bị lôi cuốn mà giả hình như họ.

Nhưng khi tôi thấy các ông ấy không đi đúng theo chân lý của Tin Mừng, thì tôi đã nói với ông Kê-pha trước mặt mọi người: "Nếu ông là người Do-thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do-thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do-thái? "

 
 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Lc 11, 1-4
"Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện".

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến,

xin Cha cho chúng con
ngày nào có lương thực ngày ấy;

xin tha tội cho chúng con,
vì chính chúng con cũng tha
cho mọi người mắc lỗi với chúng con,
và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

Suy niệm

Các Tông đồ xin Chúa Giêsu dạy cách cầu nguyện không phải vì các ngài không biết cầu nguyện, nhưng vì các ngài muốn học cách cầu nguyện của Chúa Giêsu .

Lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu thường hướng về Chúa Cha, để tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha đến nỗi trở thành lương thực của Người: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha” (x. Ga 4,34). Vì vậy, Chúa Giêsu dạy các Tông đồ hướng đến Chúa Cha khi cầu nguyện để tìm kiếm và thi hành thánh ý Ngài.

Xin Chúa giúp chúng ta biết siêng năng cầu nguyện. Nhờ đó, chúng ta tìm kiếm được thánh ý Chúa và đem ra thực hành, để làm cho danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa hiển trị và thánh ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Đăng nhận xét