Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 27 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016 | 07:07

Bài trích thư thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Ga-lát: Gl 3, 1-5

Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? Tôi muốn anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? Anh em ngu xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? Bấy nhiêu kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công! Vậy Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe?

  Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Lc 11, 5-13

"Anh em hãy xin thì sẽ được".

 
Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

"Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? "

Suy niệm

Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Người biết rõ kế hoạch dành cho chúng ta nên Người sẽ ban cho chúng ta những gì đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Nhưng tiếc thay, nhiều người lại không nhận ra ơn ban của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta kiên trì khi cầu xin Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy kiên trì khi cầu xin Thiên Chúa. 

Kiên trì cầu xin thì lòng trí chúng ta mới được thanh tẩy để “nhận ra đâu là thánh ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo” (Rm 12,2). Khi đó chúng ta mới nhận ra kế hoạch yêu thương mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta, khi chúng ta kiên trì cầu xin Ngài.

Đăng nhận xét