Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Chúa Nhật 27C quanh năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016 | 21:07

Bài trích sách Kha-ba-cúc: Kb 1,2-3; 2,2-4


Người công chính sẽ sống nhờ trung tín".

Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA,
con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe,
con la lên: "Bạo tàn! " mà Ngài không cứu vớt?

Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài,
còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau?
Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn,
chỗ nào cũng thấy tranh chấp và cãi cọ.


ĐỨC CHÚA trả lời và nói với tôi: "Hãy viết lại thị kiến
và khắc vào tấm bia cho ai nấy đọc được xuôi chảy.

Đó là một thị kiến sẽ xảy ra vào thời ấn định.
Nó đang tiến nhanh tới chỗ hoàn thành,
chứ không làm cho ai thất vọng.
Nếu nó chậm tới, thì cứ đợi chờ,
vì thế nào nó cũng đến, chứ không trì hoãn đâu.

Này đây, ai không có tâm hồn ngay thẳng sẽ ngã gục,
còn người công chính thì sẽ được sống,
nhờ lòng thành tín của mình."
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô Tông đồ gửi ông Ti-mô-thê: 2Tm 1,6-8.13-14
"Anh em đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta".
Anh thân mến, tôi nhắc anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. Với đức tin và đức mến của một người được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su, anh hãy lấy làm mẫu mực những lời lành mạnh anh đã nghe tôi dạy. Giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta.
   Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh  Luca:  Lc 17,5-10
"Nếu anh em có lòng tin!".

Khi ấy,  Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em. "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

 Suy niệm

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nói đến mối tương quan giữa lòng tin và các biến cố xảy ra trong đời sống Kitô hữu. Có khi các biến cố bất hạnh xảy ra làm cho chúng ta lung lạc đức tin, nhưng cũng có lúc chính đức tin non yếu là nguyên nhân gây ra những sự kiện xấu trong đời sống chúng ta. Dù trường hợp nào đi nữa, Kitô hữu cần củng cố đức tin để kiến tạo đời sống của mình cho tốt đẹp theo thánh ý Thiên Chúa.

Là Kitô hữu, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu trong một thân thể duy nhất, được thông truyền ân sủng, với đức tin và đức mến. Chúng ta có biết sử dụng những nguồn trợ lực đó để làm cho mình trở nên chứng nhân mạnh mẽ của Thiên Chúa ngay trong những gian nan thử thách để bảo vệ chân lý đức tin trước những giáo lý sai lạc, những lối sống trái ngược với tinh thần Kitô giáo trong bối cảnh hiện nay hay không?

Xin cho mọi Kitô hữu chúng ta luôn ý thức củng cố đức tin và biết biến đức tin thành hành động cụ thể trong cuộc sống thường ngày, hết lòng phụng sự Chúa và tận tình phục vụ anh chị em, giúp nhau đạt tới ơn cứu độ.

Đăng nhận xét