Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016

THÁNH LU-CA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG - lễ kính

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 18 tháng 10, 2016 | 07:46

St Luke

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê: 2 Tm 4,10-17

Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi.

10 Anh thân mến, anh Đê-ma đã bỏ tôi, bởi yêu mến thế gian này ; anh ta đã đi Thê-xa-lô-ni-ca. Anh Cơ-rét-xen đã đi sang miền Ga-lát, anh Ti-tô đi sang miền Đan-ma-ti-a. 11 Chỉ còn một mình anh Lu-ca ở với tôi. Anh hãy đem anh Mác-cô đi với anh, vì anh ấy rất hữu ích cho công việc phục vụ của tôi. 12 Anh Ty-khi-cô thì tôi đã sai đi Ê-phê-xô. 13 Cái áo choàng tôi đã để lại nhà anh Các-pô ở Trô-a, thì khi đến, xin anh đem theo, cũng như các sách vở, nhất là những cuộn giấy da. 14 A-lê-xan-đê, người thợ rèn, đã gây cho tôi nhiều khốn khổ ; Chúa sẽ cứ việc anh ta làm mà trả báo. 15 Cả anh nữa, cũng hãy đề phòng anh ta, vì anh ta mạnh mẽ chống lại lời chúng ta rao giảng.

16 Khi tôi đứng ra tự biện hộ lần thứ nhất, thì chẳng có ai bênh vực tôi. Mọi người đã bỏ mặc tôi. Xin Chúa đừng chấp họ. 17 Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng.

Đáp ca: Tv 144,10-11.12-13ab.17-18 (Đ. x. c.12a)

Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa
được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.


10Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,11nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.


Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa
được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.


12Để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.13abTriều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.


Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa
được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.


17Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.18Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.


Đ.Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa
được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

Tung hô Tin Mừng: x. Ga 15,16

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy đã chọn anh em từ giữa thế gian, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.Lc 10,1-9

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.

1 Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : ‘Bình an cho nhà này !’ 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ : ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông’.”

Suy niệm

Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông - đó là lời các môn sinh được thầy Giê-su nhắc khi sai 72 môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng. Lời chứng cho việc loan báo này là việc đem bình an, chữa lành người đau yếu, vui với niềm vui của họ và những gì họ chia sẻ. Đó là Triều Đại Thiên Chúa, Triều Đại Tình Thương.

Những ngày qua, bão lũ miền Trung dập dồn. Nhân tai chứ đâu phải thiên tai. Nếu ai thuộc về Triều Đại Thiên Chúa sẽ không thể nào trú ngụ trong ngôi nhà của mình nhưng phải ra khỏi để đến với họ. Hình ảnh các vị mục tử trong Giáo hội tại miền Trung minh chứng cho điều đó. Cả những anh chị em hoạt động trong xã hội dân sự cũng minh chứng điều đó. Dẫu rằng, anh chị em có tin hay chưa tin vào Thiên Chúa, nhưng vì tình yêu, theo đức tin Công Giáo, vì Đức Ái, anh chị em đã đi ra khỏi sự trú ngụ an toàn của mình để đến và chia sẻ với đồng bào lũ lụt, anh chị em đã thuộc về Chúa Kitô, thuộc về Triều Đại Thiên Chúa.

Đến lượt mỗi người chúng ta, hãy góp phần mình, dù không thể lên đường đi tới tận nơi, ta hãy góp chút của. Nếu như chẳng có của, ta hãy góp lời cầu nguyện, dù bạn theo tôn giáo nào đi nữa. Với mỗi Kitô hữu, chúng ta không chỉ dâng lời cầu nguyện mà còn đặt anh chị em miền Trung lên dĩa thánh trong mỗi thánh lễ, trong mỗi câu kinh lời nguyện để trao dâng cho Chúa Cha tất cả cùng với của lễ Giêsu - Đấng là hiện thân lòng nhân từ Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại - Đấng mà thánh Lu-ca, tác giả Tin mừng thứ ba, vốn là một văn nhân và y sĩ, đã viết nên câu chuyện về lòng xót thương Thiên Chúa dành cho ta.

Lạy Chúa, xin hãy dạy con biết vui với người vui, khóc với người khóc. Xin dạy con biết xót thương người để đáng được Chúa xót thương. Amen.

Đăng nhận xét