Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

Thứ Hai sau Chúa Nhật 28 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016 | 07:59

Bài trích thư thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Ga-lát: Gl 4, 22-24. 26-27. 31 - 5, 1

Thưa anh em, có lời chép rằng: ông Áp-ra-ham có hai người con, mẹ của một người là nô lệ, mẹ của người kia là tự do. Nhưng con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo luật tự nhiên; còn con của người mẹ tự do thì sinh ra nhờ lời hứa. Truyện đó ngụ ý thế này: hai người đàn bà là hai giao ước. Giao ước thứ nhất tại núi Xi-nai, thì sinh ra nô lệ: đó là Ha-ga. Còn Giê-ru-sa-lem thượng giới thì tự do: đó là mẹ chúng ta. Thật vậy, có lời chép:Reo mừng lên,
hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con;
hãy bật tiếng reo hò mừng vui,
hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,
vì con của phụ nữ bị bỏ rơi
thì đông hơn con của phụ nữ có chồng!

Ấy vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do.

Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.

 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Lc 11, 29-32

"Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngàoi dấu lạ ngôn sứ Giôna".

Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

Suy niệm

Nhiều người đòi có dấu lạ xảy ra mới tin vào Thiên Chúa. Họ cứ nghe đâu đó có dấu lạ là họ kéo nhau đi xem. Điều ấy biểu lộ sự hiếu kỳ hơn là lòng tin của họ.

Tiên tri Giona trở là dấu lạ cho dân thành Ninivê. Bởi vì, dân thành Ninivê, một dân cứng lòng tin, đã biết ăn năn hối cải khi nghe lời ngôn sứ Giona. Do đó, chỉ khi nào chúng ta thực sự ăn năn hối cải đổi mới đời sống của mình, chúng ta mới thấy những dấu lạ mà Thiên Chúa biểu lộ xung quanh chúng ta. 

Biết khiêm tốn ăn năn hoán cải trở về với Chúa, ta mới thấy được dấu lạ của Chúa, vì khi đó ta được ở gần Người.

Đăng nhận xét