Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 28 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016 | 10:33

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát: Gl 4, 31b - 5, 6

1 Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. 2 Phải, tôi đây, Phao-lô, tôi nói cho anh em biết : anh em mà chịu phép cắt bì thì Đức Ki-tô sẽ không có ích gì cho anh em. 3 Một lần nữa, tôi xin khẳng định với bất cứ ai chịu phép cắt bì là : người ấy buộc phải giữ trọn vẹn Lề Luật. 4 Anh em mà tìm sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Ki-tô và mất hết ân sủng. 5 Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. 6 Quả thật, trong Đức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca: Lc 11, 37-41

"Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi".

37 Khi ấy, Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. 38 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”

Suy niệm

Đối với người Dothái, rửa tay trước khi ăn nói lên sự thanh tẩy để khỏi bị ô uế. Vì vậy, người biệt phái ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu dùng bữa mà không rửa tay. Còn với Chúa Giêsu, việc thanh tẩy nội tâm mới làm cho con người được trở nên thanh sạch, nên Người đã cảnh cáo họ: các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Bởi vì “không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. (Mc 7, 15). 

Xin Chúa giúp chúng ta biết chú trọng thanh tẩy tâm hồn hơn là chú trọng đến hình thức bên ngoài, để mọi sự nơi con người chúng ta được trở nên thanh sạch, xứng đáng là đền thờ Thiên Chúa ngự trị.

Đăng nhận xét