Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Thánh Batôlômêô, Tông đồ - 24/8

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016 | 20:20

Bài Ðọc I: Kh 21,9b-14
Tin mừng: Ga 1,45-51
"Đây đích thực là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối".
Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: "Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philipphê nói: "Hãy đến mà xem".
Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: "Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người".

Suy niệm

Sau khi được ông Philípphê giới thiệu, ông Nathanaen đã đến gặp Chúa Giêsu. Được Chúa Giêsu nhận ra là người như thế nào, ông Nathanaen đã tuyên xưng Người là Con Thiên Chúa, là Vua Israel.

Như ông Philípphê đã giới thiệu Chúa cho ông Nathana-en, mỗi người chúng ta cũng hãy giới thiệu Chúa cho người khác, giúp họ có cơ hội tìm đến gặp Chúa để được Chúa biến đổi thành môn đệ của Người và là anh chị em chúng ta.

Đăng nhận xét