Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Chúa Nhật 22C Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016 | 20:44

Bài Ðọc I: Hc 3,17-18.20.28-29
"Càng tự hạ con sẽ càng đẹp lòng Chúa".
Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.

Bài Ðọc II: Hr 12,18-19.22-24a
"Anh em đã tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống".
Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Ðấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Ðấng trung gian của giao ước mới là Ðức Giêsu.

Tin mừng: Lc 14, 1.7-14
"Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên".
Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:
"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

 Suy niệm

Khiêm nhường là một đức tính rất quan trọng và cần thiết trong đời sống con người. Nó là nền tảng của mọi nhân đức, Nó giúp ta thành công trong việc đối nhân xử thế. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta gẫm suy về đức khiêm nhường.

Trong bài đọc I, Tác giả sách Huấn Ca nhắc tới nhân đức khiêm nhường như là chìa khoá của sự thành công cho đời sống. Còn trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu dạy cho những khách mời dự tiệc, và mỗi người chúng ta bài học của sự khiêm nhường. Đó là thái độ khiêm nhường đích thực, chứ không phải một sự khiêm nhường giả tạo. Sự khiêm nhường đích thực xuất phát từ một cõi lòng đơn sơ, chân thành mới thực sự làm đẹp lòng Thiên Chúa và tha nhân. Cùng với bài học khiêm nhường, Chúa Giêsu còn dạy chúng ta về lòng quảng đại yêu thương đối với mọi người, nhất là với người nghèo khó. Bởi lẽ, khiêm nhường và bác ái là phương thế hữu hiệu để người tín hữu nên trọn lành. Xin cho mỗi chúng ta biết trung thành thực thi Lời Chúa dạy, tích cực sống khiêm nhường và bác ái trong đời sống đức tin thường ngày. 

Đăng nhận xét