Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Thứ Năm sau Chúa Nhật 19 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016 | 16:07

Thánh Clara, trinh nữ

Bài Ðọc I: Ed 12, 1-12
Tin mừng: Mt 18, 21 - 19, 1
"Thầy không là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy".
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ…
"Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

Suy niệm

Nếu nhìn vào những lầm lỗi mà chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa thì chúng ta sẽ thấy dường như không tính nổi, nhưng Ngài luôn tha thứ cho chúng ta mà không hề tính toán. Vậy mà cũng như ông Phêrô, chúng ta tính toán những lầm lỗi của anh em mình và nghĩ rằng tha đến bảy lần là quá lắm rồi.

Quả thật, người khác xúc phạm đến chúng ta đâu đáng gì so với lầm lỗi mà chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa! Vì vậy, chúng ta hãy khiên tốn nhận thân phận yêu đuối của mình, để chúng ta biết cảm thông với những lầm lỗi của anh chị em mình; nhờ đó, chúng ta biết sẵn sàng tha thứ cho họ, hầu xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa: Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.

Đăng nhận xét