Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016

Chúa Nhật 21C Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2016 | 20:05

Bài Ðọc I: Is 66,18-21
"Người ta cũng sẽ đưa tất cả anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về".
Ðây Chúa phán: "Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ýđạilợi và Hylạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy". Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy".

 Bài Ðọc II: Hr 12,5-7.11-13
"Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy".
Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: "Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con". ...
Tin mừng: Lc 13,22-30
"Thiên hạ từ đông sang tây nam bắc sẽ đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa".
Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giêrusalem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Abraham, Isaac, Giacóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".

Suy niệm


 Khi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu thường dùng những dụ ngôn, những sự việc cụ thể, thực tế trong đời sống để diễn tả về Nước Trời. Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví Nước Trời như bữa tiệc cánh chung, và đưa ra một số tiêu chuẩn để được tham dự: phải phấn đấu đi qua cửa hẹp, chịu thử thách khó khăn, vác thập giá... Đời sống Kitô hữu chúng ta là một cuộc chiến liên lỉ với những thách đố cuộc đời, hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Xin cho mỗi chúng ta kiên tâm theo Chúa đến cùng, để được sống đời đời. 

Đăng nhận xét