Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Thứ Ba sau Chúa Nhật 18 Quanh Năm

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016 | 15:51

Bài Ðọc I: Gr 30, 1-2. 12-15. 18-22
Tin mừng: Mt 14, 22-36
"Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài".
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa" và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ".

 Suy niệm

Trải qua những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời, chắc hẳn chúng ta cũng từng hốt hoảng, sợ hãi như các môn đệ “vì tưởng Chúa là ma”. Hay như ông Phêrô, chúng ta từng xin Chúa truyền cho chúng ta đi trên mặt nước để đến với Ngài, thế nhưng khi sóng gió nổi lên chúng ta lại sợ hãi kêu xin vì yếu lòng tin.
Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi ? Chính vì đức tin yếu kém, chính vì sự hoài nghi đã làm cho chúng ta sợ hãi mặc dù Chúa đang hiện diện trước mặt.
Thầy đây, đừng sợ. Xin Chúa nâng đỡ đức tin còn yếu kém của chúng ta, để dù phải gặp nhiều sóng gió, hay sắp chìm vì thử thách, chúng ta  vững lòng tin để đi theo Chúa đến cùng. 

Đăng nhận xét