Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Hội Thánh

Written By Thanhcao's Blog on Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018 | 16:37

Ca nhập lễ
Các môn đệ đều đồng tâm nhất trí,
siêng năng cầu nguyện cùng với bà Ma-ri-a,
Thân Mẫu Đức Giê-su.
Bài đọc 1
Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà.
Bài trích sách Sáng thế.
9 Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” 10 Con người thưa : “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” 11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi : “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng ? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không ?” 12 Con người thưa : “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà : “Ngươi đã làm gì thế ?” Người đàn bà thưa : “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” 14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn :
“Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất
trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.
Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.

15Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.”
20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.
Đáp ca
Đ.Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !
1Thành Xi-on được lập trên núi thánh.2Chúa yêu chuộng cửa thành
hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.
Đ.Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !
3Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !
5Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo :
“Người người sinh tại đó.”
Chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành.
Đ.Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !
6Chúa ghi vào sổ bộ các dân :
“Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó.”
7Và ai nấy múa nhảy hát ca :
“Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành.”
Đ.Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành !
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Lạy Đức Nữ Trinh diễm phúc,
Đấng đã sinh hạ Chúa Trời.
Lạy Thân Mẫu hồng phúc của Giáo Hội,
Đấng giữ nơi chúng con lửa Thần Khí của Đức Giê-su Ki-tô, Con lòng Mẹ. Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng
Đây là con của Bà. Đây là mẹ của anh.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.
25 Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. 26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” 27 Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Ca hiệp lễ
Thân Mẫu Đức Giê-su cũng đến dự tiệc cưới
tại Ca-na, miền Ga-li-lê ;
bấy giờ Đức Giê-su làm dấu lạ đầu tiên
để bày tỏ vinh quang của Người
và các môn đệ đã tin Người.

Suy niệm

Đức Maria, Mẹ là Mẹ Hội Thánh, thì chính Mẹ cũng là mẹ của các gia đình trẻ. Hơn ai hết, các gia đình trẻ rất cần có Mẹ dẫn dắt đỡ nâng. Ngay cả các vị Giáo hoàng gần chúng ta nhất, kể từ thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. mỗi ngày cũng lần chuỗi tràng 150 để khấn xin cùng Mẹ. Vậy, lẽ nào, chúng ta không mời Mẹ về nhà ta sống và sẻ chia vui buồn cùng ta như môn đệ thầy Giêsu yêu mến hôm nay.

Lạy Mẹ Maria, xin hãy luôn hiện diện trong mỗi gia đình chúng con.

Đăng nhận xét