Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Thứ Tư Tuần VII năm chẵn- Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018 | 17:30

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ: Gc 4,13-17
Các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao ? Hãy nói : Nếu Chúa muốn.
13 Anh em thân mến, bây giờ, hãy nghe tôi. Có những kẻ nói : “Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời”, 14 trong khi các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. 15 Thay vì nói : “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, 16 thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. 17 Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.
Đáp ca: Tv 48,2-3.6-7.8-9.10-11 (Đ. Mt 5,3)
Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
2Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
lắng tai nào, hết thảy thế nhân,
3cả thường dân lẫn người quyền quý,
hạng phú gia với kẻ cơ bần.
Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
6Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,
lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi ?
7Chúng cậy vào của cải,
lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.
Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
8Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa ?
9Mạng người dù giá cao mấy nữa,
thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.
Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
10Nào phàm nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày tận số ?
11Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình cho người khác.
Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
Tung hô Tin Mừng: Ga 14,6
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 9,38-40
Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Suy niệm

Cách đây hơn 50 năm, khi khai mạc Công đồng Vatican II, thánh Gioan XXIII đã làm hành động mở cửa sổ phòng họp. Hành động đó nói với thế giới rằng; từ nay Giáo hội đồng hành với thế giới và để thế giới nhìn vào Giáo hội. Một hành động bước đi và đồng hành đê thăng tiến con người. Điều gì thăng tiến con người thì thuộc về Thiên Chúa. Ai hoạt động để thăng tiến con người thì là anh em của chúng ta. Bởi vậy, các bậc làm cha mẹ hãy giáo dục cho con cái đối thoại và chấp nhận tính đa diện của vấn đề. Chấp nhận cả tính đa diện của tôn giáo để thăng tiến con người và thúc đẩy con đường tâm linh.

Đăng nhận xét