Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Thánh lễ Vọng

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018 | 17:47

Bài trích sách Sáng thế: St 11,1-9
Người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất.
1 Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. 2Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. 3 Họ bảo nhau : “Nào ! Ta đúc gạch và lấy lửa mà nung !” Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. 4 Họ nói : “Nào ! Ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng, để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất.”
5 Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. 6 Đức Chúa phán : “Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. 7 Nào ! Ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa.” 8 Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. 9 Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó, Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất, và cũng từ chỗ đó, Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất.
Đáp ca: Tv 103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30 (Đ. x. c.30) 
Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,
và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
1Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả !
Áo Ngài mặc : toàn oai phong lẫm liệt,
2acẩm bào Ngài khoác : muôn vạn ánh hào quang.
Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,
và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
24Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng !
Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,
những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.
35cChúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi !
Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,
và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
27Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa
đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn.
28Ngài ban xuống, chúng lượm về,
Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.
Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,
và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.
29bcNgài lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay,
mà trở về cát bụi.
30Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên,
và Ngài đổi mới mặt đất này.
Đ.Lạy Chúa, xin gửi thần khí tới,
và Ngài sẽ đổi mới mặt đất này.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma: Rm 8,22-27
Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.
22 Thưa anh em, chúng ta biết rằng : cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. 23 Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng : chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. 24 Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa : vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi ? 25 Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.
26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải ; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. 27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga 7,37-39
Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.
37-38 Hôm ấy là ngày bế mạc tuần lễ Lều, và là ngày long trọng nhất. Đức Giê-su đứng trong Đền Thờ và lớn tiếng nói rằng : “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống ! Như Kinh Thánh đã nói : Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.” 39 Đức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Đức Giê-su chưa được tôn vinh.
Suy niệm
Trong tất cả mọi cơn khát, cơn khát tâm linh là điều con người lãng quên nhiều nhất nhưng là cơn khát mà con người cần phải tìm kiến hàng đầu. Chúng ta chẳng thể tìm kiếm nếu Thánh Thần Chúa không khơi lên trong ta ngọn lửa đức tin và lòng mến. Lửa Thánh Thần khơi lên trong ta không phải như cơn gió thoảng qua nhưng một cách âm thầm và tiệm tiến qua các đấng bậc sinh thành và những ai có trách nhiệm trên cuộc đời ta; đôi khi, Người khơi lên trong chính những nghịch cảnh của cuộc đời và qua cả những bất toàn của kẻ khác. Bởi vậy, hãy lắng nghe lời của Thánh Thần vẫn hằng ngày gióng lên trong hồn ta.
Lạy Chúa, xin cho các bậc làm cha làm mẹ biết lắng nghe tiếng thì thầm của Thánh Linh để biết cách dẫn dắt con cái mình đến với Nguồn Nước Sự Sống.

Đăng nhận xét