Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

Thứ Bảy Tuần VI - Mùa Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018 | 15:21

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ: Cv 18,23-28
Ông A-pô-lô dẫn lời Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.
23 Sau khi lưu lại An-ti-ô-khi-a một thời gian, ông Phao-lô ra đi, lần lượt qua miền Ga-lát và Phy-ghi-a và làm cho tất cả các môn đệ được vững mạnh.
24 Có một người Do-thái tên là A-pô-lô, quê ở A-lê-xan-ri-a, đã đến Ê-phê-xô ; ông là người có tài hùng biện và thông thạo Kinh Thánh. 25 Ông đã được học Đạo Chúa ; với tâm hồn nồng nhiệt, ông thường lên tiếng giảng dạy chính xác những điều liên quan đến Đức Giê-su, tuy rằng ông chỉ biết có phép rửa của ông Gio-an. 26 Ông bắt đầu mạnh dạn rao giảng trong hội đường. Sau khi nghe ông nói, bà Pơ-rít-ki-la và ông A-qui-la mời ông về nhà trình bày Đạo của Thiên Chúa cho ông chính xác hơn.
27 Ông A-pô-lô muốn sang miền A-khai-a thì các anh em khuyến khích ông và viết thư xin các môn đệ tiếp đón ông. Khi đến nơi, nhờ ơn Chúa, ông đã giúp ích nhiều cho các tín hữu, 28 vì ông mạnh mẽ và công khai bẻ lại người Do-thái, dẫn Kinh Thánh mà minh chứng rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô.
Đáp ca: Tv 46,2-3.8-9.10 (Đ. c.8a) 
Đ.Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.
2Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi !
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo !
3Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.
Đ.Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.
8Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
9Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.
Đ.Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.
10Kìa vương hầu các dân tề tựu
cùng dân Thiên Chúa, Chúa của Áp-ra-ham.
Mọi thủ lãnh trần gian thuộc quyền Thiên Chúa,
Đấng siêu việt ngàn trùng.
Đ.Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu.
Tung hô Tin MừngGa 16,28
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga 16,23b-28
Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin vào Thầy.
23b Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
25 “Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.”

Suy niệm

Đường đời gian truân bất trắc, sao ta có thể cam kết sống với nhau tới ngày lìa thế? Có lẽ ý thức được điều đó nên ngày nay hầu hết các nước chấp nhận cho ly dị. Càng ly dị nhiều khiến hôn nhân càng mỏng manh và người ta ít tiến tới hôn nhân. Nhưng khác hơn, hôn nhân Kitô giáo luôn có một Đấng  đi cùng và bảo trợ cho chúng ta là chính Đức Kitô. Chúng ta sẽ có mọi sự khi có Người ở bên. Chúng ta sẽ có mọi sự khi kêu xin với Cha nhờ danh người. Danh Người là bảo đảm cho chúng ta. Bảo đảm ngay cả hạnh phúc vĩnh cửu là ơn cứu độ như thánh Phêrô tuyên bố: trên trời dưới đất không có danh nào được ban cho con người để chúng ta nhờ vào đó mà được ơn cứu độ ngoài danh Giêsu Kitô.

Đăng nhận xét