Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Thứ Tư Tuần III - Mùa Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018 | 14:49

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ: Cv 8,1b-8
Họ đi khắp nơi loan báo Lời Chúa.
1b Hồi ấy, Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giu-đê và Sa-ma-ri.
2 Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết.
3 Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại Hội Thánh : ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.
4 Vậy những người phải tản mác này đi khắp nơi loan báo lời Chúa.
5 Ông Phi-líp-phê xuống một thành miền Sa-ma-ri và rao giảng Đức Ki-tô cho dân cư ở đó. 6 Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Phi-líp-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. 7 Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. 8 Trong thành, người ta rất vui mừng.
Đáp ca: Tv 65,1-3a.4-5.6-7a (Đ. c.1) 
Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.
1Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,2đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
nào dâng lời ca tụng tôn vinh !
3aHãy thưa cùng Thiên Chúa :
“Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài !
Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.
4Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.”
5Đến mà xem công trình của Thiên Chúa :
hành động của Người đối với phàm nhân
thật đáng kinh đáng sợ !
Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.
6Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
và dân Người đi bộ qua sông ;
việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.
7aChúa uy dũng hiển trị muôn đời.
Đ.Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa.
Tung hô Tin Mừng: x. Ga 6,40
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : “Tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga 6,35-40
Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con, thì được sống muôn đời.
35 Khi ấy, Đức Giê-su nói với dân chúng rằng : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ ! 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Suy niệm

Đói ăn khát uống là nhu cầu thực tế của con người. Ăn gì rồi cũng đói. Song, thứ mà người Việt chúng ta ngày nay đang đói trầm trọng, đó là đói niềm tin. Đói niềm tin này xuất phát từ chủ nghĩa vật chất và vô thần. Nếu tin có thần thánh họ đã tin có đời sau. Tin có đời sau thì con người đã bớt đi phần con để lo cho phần người mà tiến lên trong đời sống tâm linh. Kitô hữu Việt Nam, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, sống đạo bác ái của Người, chúng ta có rơi vào cuộc khủng hoảng này?
Ước gì, mỗi gia đình Kitô giáo biết siêng năng ăn Lời Chúa trong mỗi giờ kinh tối, và đón lấy Thánh Thể trong thánh lễ mỗi ngày để không bị cuốn đi trong cơn lốc khủng hoảng niềm tin. Đó là lương thực đảm bảo sự sống đời đời cho ta.

Đăng nhận xét