Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Thứ Ba Tuần II - Mùa Phục Sinh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018 | 20:24

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ: Cv 4,32-37
Các tín hữu chỉ có một lòng một ý.
32 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.
33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các Tông Đồ làm chứng Chúa Giê-su đã sống lại. Và Thiên Chúa ban cho tất cả các ông dồi dào ân sủng.
34 Trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền, 35 đem đặt dưới chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tuỳ theo nhu cầu.
36 Ông Giô-xếp, người được các Tông Đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là người có tài yên ủi, có một thửa đất. Ông là một thầy Lê-vi quê quán ở đảo Sýp. 37 Ông bán đất đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các Tông Đồ.
Đáp ca: Tv 92,1ab.1c-2.5 (Đ. c.1a) 
Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.
1abChúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào,
Người lấy dũng lực làm cân đai.
Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.
1cChúa thiết lập địa cầu, địa cầu không lay chuyển.2Ngai vàng Chúa kiên cố tự ngàn xưa :
Ngài hiện hữu tự muôn ngàn đời.
Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.
5Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài thật là bền vững,
nơi đền vàng rực lên toàn thánh thiện
triền miên qua mọi thời.
Đ.Chúa là Vua hiển trị,
Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào.
Tung hô Tin Mừngx. Ga 3,15
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Con Người sẽ phải được giương cao, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga 3,7b-15
Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.
7b Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”
9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người : “Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được ?” 10Đức Giê-su đáp : “Ông là bậc thầy trong dân Ít-ra-en, mà lại không biết những chuyện ấy ! 11 Thật, tôi bảo thật ông : chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. 12 Nếu tôi nói với các ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được ? 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.”

Suy niệm

Thử thách của đôi bạn sống gia đoạn đầu của hôn nhân vốn đã lớn, thử thách của đôi bạn sống hôn nhân khác đạo con tăng lên bội phần. Khó khăn tăng lên khi đứa con chào đời và quyết định cho con sinh lại nhờ bí tích thánh tẩy hay không. Vì vậy, cần có sự thống nhất trước giữa hai bên. Chính họ, phía Công giáo cần sống đức tin Kitô cách chân thành và mỗi ngày cần được sinh lại trong Thánh Thần mới mong giữ gìn hạnh phúc và gieo mầm đức tin cho con cái mình.

Đăng nhận xét