Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Thứ Tư Tuần Thánh

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018 | 20:18

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a: Is 50,4-9a
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.
4Đức Chúa là Chúa Thượng
đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,
để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.
Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi
để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ.

5Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi,
còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.

6Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,
giơ má cho người ta giật râu.
Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.

7Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,
vì thế, tôi đã không hổ thẹn,
vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.
Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.

8Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên.
Ai tranh tụng với tôi ? Cùng nhau ta hầu toà !
Ai muốn kiện cáo tôi ? Cứ thử đến đây coi !

9Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi,
ai còn dám kết tội ?
Đáp ca: Tv 68,8-10.21bcd-22.31 và 33-34 (Đ. c.14bc)
Đ.Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân,
xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày.
8Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ,
chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày.
9Anh em nhà kể con như người dưng nước lã,
hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi.
10Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân.
Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu.
Đ.Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân,
xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày.
21bcdNỗi sầu riêng, mong người chia sớt,
luống công chờ, không được một ai ;
đợi người an ủi đôi lời,
trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu !
22Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng,
con khát nước, lại cho uống giấm chua.
Đ.Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân,
xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày.
31Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh,
sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.
33Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên,
người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.
34Vì Chúa nhận lời kẻ nghèo khó,
chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.
Đ.Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân,
xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày.
Tung hô Tin Mừng
Muôn lạy Vua Ki-tô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 26,14-25
Con người phải ra đi như Kinh Thánh đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người.
14 Khi ấy, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói : “Tôi nộp ông Giê-su cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. 16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.
17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” 18 Người bảo : “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy : “Thầy nhắn : thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.” 19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.
20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” 23 Người đáp : “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !” 25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi : “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” Người trả lời : “Chính anh nói đó !”

Suy niệm

“Khốn cho kẻ nộp Con Người”. Khốn đây không phải là lời nguyền dành cho Giuđa như nhiều người từng nghĩ về lời của thầy Giêsu. Khốn đây như là một lời nhắc nhở trong tự do: Thiên Chúa sinh ra con người trong tự do để con người đạt được hạnh phúc thật. Vì vậy, đừng xử dụng tự do để chọn một thứ hạnh phúc khác, hạnh phúc giả tạo, đó là sự khốn cùng. Sự khốn cùng lớn nhất là cái chết, cái chết tâm linh.
Tuy nhiên, Giuđa chưa hề bị Chúa kết án và Giáo hội cũng chưa tuyên án cho ông. Bởi thế, chúng ta cũng đừng vội kết án nhau mà hãy biết thốt lên lời cảm thán và hành động bằng lời cầu nguyện để dẫn đưa mọi người về cùng Chúa.

Đăng nhận xét