Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

Thứ Tư Tuần III - Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018 | 19:55

Bài trích sách Đệ nhị luật: Đnl 4,1.5-9
Anh em phải giữ những thánh chỉ và đem ra thực hành.
1 Ông Mô-sê nói với dân rằng : “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. 5 Hãy xem : tôi đã dạy cho anh em những thánh chỉ và quyết định như Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi, đã truyền cho tôi, để anh em đem ra thực hành trong miền đất mà anh em sắp vào chiếm hữu. 6 Anh em phải giữ và đem ra thực hành, vì nhờ đó anh em sẽ được các dân coi là khôn ngoan và thông minh. Khi được nghe tất cả những thánh chỉ đó, họ sẽ nói : ‘Chỉ có dân tộc vĩ đại này mới là một dân khôn ngoan và thông minh !’ 7 Phải, có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người ? 8 Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em ?
9 “Nhưng anh em hãy ý tứ và cẩn thận giữ mình đừng quên những điều mắt anh em đã thấy, và suốt đời, đừng để cho những điều ấy ra khỏi lòng anh em ; trái lại, anh em hãy dạy cho con cháu anh em biết.”
Đáp ca: Tv 147,12-13.15-16.19-20 (Đ. c.12a)
Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !
12Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !
Này Xi-on, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi !
13Then cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc,
con cái trong thành, Người giáng phúc thi ân.
Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !
15Người tống đạt lệnh truyền xuống đất,
lời phán ra, hoả tốc chạy đi.
16Tuyết tựa lông chiên, Chúa trải dài,
sương giá như tro, Người rải rắc.
Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !
19Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp,
chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en.
20Chúa không đối xử với dân nào như vậy,
không cho họ biết những điều luật của Người.
Đ.Giê-ru-sa-lem hỡi, nào tôn vinh Chúa !
Tung hô Tin Mừng: x. Ga 6,63c.68c
Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 5,17-19
Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là kẻ lớn.
17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.”

Suy niệm

Hôn nhân đâu phải là điểm kết thúc của tình yêu đôi lứa. Hôn nhân, đúng ra, nếu hiểu tận căn, là bước đường để hoàn thiện tình yêu đôi lứa vì hôn nhân phác họa lại Tình Yêu nhập thể. Tình Yêu nhập thể hoàn thiện tình yêu nhân loại khi thổi tính linh thánh tới. Tính linh thánh của tình yêu đó là con người từ nay biết yêu như Chúa yêu - một tình yêu hữu hạn trở nên bí tích cho tình yêu vĩnh cửu. Vì lẽ đó, đôi bạn bước vào hôn nhân cũng chính là bước vào hành trình giúp nhau đổi mới và hoàn thiện con người mình mà vẫn tôn trọng tự do của nhau.
Lạy Chúa, xin kiện toàn tình yêu đôi lứa, nhất là tình yêu trong giai đoạn đầu của hôn nhân.

Đăng nhận xét