Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Thứ Bảy Tuần III - Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018 | 08:36

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê: Hs 6,1-6
Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ.
1 Con cái Ít-ra-en bảo nhau rằng :
“Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa.
Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành.
Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương.
2Sau hai ngày, Người sẽ hoàn lại cho chúng ta sự sống ;
ngày thứ ba, sẽ cho chúng ta trỗi dậy,
và chúng ta sẽ được sống trước nhan Người.

3Chúng ta phải biết Đức Chúa, phải ra sức nhận biết Người ;
như hừng đông mỗi ngày xuất hiện,
chắc chắn thế nào Người cũng đến.
Người sẽ đến với chúng ta như mưa rào,
như mưa xuân tưới gội đất đai.”

4Ta phải làm gì cho ngươi đây, Ép-ra-im hỡi ?
Ta phải làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa ?
Tình yêu của các ngươi khác nào mây buổi sáng,
mau tan tựa sương mai.

5Vì vậy, Ta dùng ngôn sứ mà đánh phạt chúng,
lấy lời miệng Ta mà diệt trừ.
Phán quyết của Ta sẽ bừng lên như ánh sáng.

6Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ,
thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.
Đáp ca: Tv 50,3-4.18-19.20-21ab (Đ. x. Hs 6,6)
Đ.Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ.
3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Đ.Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ.
18Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Đ.Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ.
20Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.
21abBấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Đ.Ta muốn lòng nhân từ chứ không cần hy lễ.
Tung hô Tin Mừngx. Tv 94,7b.8a
Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng,
nhưng hãy nghe tiếng Chúa.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca: Lc 18,9-14
Người thu thuế khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính, còn người Pha-ri-sêu thì không.
9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Suy niệm

Cầu nguyện không phải là để hãnh tiến và so sánh. Cầu nguyện là nhận biết mình là ai và đi vào tương quan với Thiên Chúa và với nhau. Chính bởi lẽ đó, người thu thuế được Chúa nhận lời còn người biệt phái thì không. Chúng ta là ai trong hai nhân vật Tin mừng hôm nay? Chúng ta muốn thuộc về cộng đoàn như người thu thuế hay tự loại mình ra như người biệt phái? Đó là câu hỏi của Kitô hữu nói chung và những ai sống đời hôn nhân nói riêng. Nếu sống đức tin, chúng ta cần tới và hòa nhập với cộng đoàn bao nhiêu thì đời sống gia đình, chúng ta đừng để cho mình tách khỏi cộng đoàn kẻo nhận lấy cái chết tâm linh nơi bản thân và gia đình mình.

Đăng nhận xét