Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Thánh lễ Làm Phép Dầu

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018 | 20:28

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a: Is 61,1-3a.6a.8b-9
Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, và tặng cho họ dầu thơm hoan lạc.
1Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi,
vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân,

2công bố một năm hồng ân của Đức Chúa,
một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta ;
Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,

3atặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on
tấm khăn đại lễ thay tro bụi,
dầu thơm hoan lạc thay tang chế,
áo ngày hội thay tâm thần sầu não.

6aCòn anh em, anh em sẽ được gọi là “tư tế của Đức Chúa”,
người ta sẽ gọi anh em
là “người phụng sự Thiên Chúa chúng ta.”

8bTa sẽ theo lòng thành tín mà ban phần thưởng cho các ngươi,
và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu.

9Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân,
và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước.
Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng
các ngươi là một dòng dõi được Đức Chúa ban phúc lành.
Đáp ca: Tv 88,21-22.25 và 27 (Đ. x. c.2a)
Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
21Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,
đã xức dầu thánh tấn phong người ;
22Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
tay quyền năng củng cố vững vàng.
Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
25Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,
nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.
27Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”
Đ.Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ: Kh 1,5-8
Người đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người.
5 Nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, 6 làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người : kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men ! 7 Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế ! A-men !
8 Đức Chúa là Thiên Chúa phán : “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn Năng.”
Tung hô Tin MừngIs 61,1
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca:  Lc 4,16-21
Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi.
16 Khi ấy, Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng : 18Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.
20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.”

Suy niệm

Không ơn gọi nào cao quý hơn ơn gọi nào. Dầu làm phép hôm nay, tất cả chúng ta đều được lãnh nhận và chúng ta biết rằng: mình là Kitô hữu, là kẻ được xức dầu. Kẻ được xức dầu là kẻ được sai đi và nói về Chúa cho nhân gian. Nếu hôm nay là ngày thánh hóa các linh mục thì chính gia đình là cái nôi sản sinh ra ơn gọi linh mục. Bởi vậy, bí tích hôn phối không làm giảm đi nhưng hoàn trọn hơn lời mời gọi nên thánh và cống hiến cho xã hội và Giáo hội những vị thánh – những con người đảm nhận thiên chức chúc lành và thánh hóa kẻ khác.
Xin cho chúng ta ý thức điều đó để không bao giờ đề cao ơn gọi tu trì mà hạ thấp ơn gọi hôn nhân.

Đăng nhận xét