Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

Thứ Sáu sau lễ Tro

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018 | 12:46

Bài đọc 1
Phải chăng đó là cách ăn chay mà ta ưa chuộng ?
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau :
“Cứ lấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm,
kêu lớn tiếng lên như tù và,
báo cho dân Ta hay tội ác của chúng,
cho nhà Gia-cóp biết những lỗi lầm đã phạm.

2Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta,
chúng ao ước biết đường lối của Ta,
như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính
và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình.
Chúng xin Ta ban những điều luật công minh,
chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa.

3Chúng nói : ‘Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy,
chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay ?’
Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi,
vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.

4Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã,
để nắm tay đánh đấm thật bạo tàn.
Chính ngày các ngươi muốn ăn chay
để tiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm,
thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.

5Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng
trong ngày con người phải thực hành khổ chế ?
Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau,
nằm trên vải thô và tro bụi,
phải chăng như thế mà gọi là ăn chay
trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa ?

6Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?

7Chẳng phải là chia cơm cho người đói,
rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;
thấy ai mình trần thì cho áo che thân,
không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?

8Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,
vết thương ngươi sẽ mau lành.
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,
vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.

9aBấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời,
ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : ‘Có Ta đây !’”
Đáp ca
Đ.Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.
3Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Đ.Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.
5Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
6aCon đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Đ.Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.
18Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Đ.Lạy Thiên Chúa, một tấm lòng tan nát giày vò,
Ngài sẽ chẳng khinh chê.
Tung hô Tin Mừng: x. Am 5,14
Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống ; và Chúa sẽ ở cùng anh em.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 9,14-15
Khi chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.
14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”

Suy niệm

Khi nói về mua chay và việc ăn chay, người tín hữu Kitô không coi đó là một việc hãm mình để nên thánh nhưng là cơ hội chuẩn bị cho cuộc hạnh ngộ với Đấng Tình Quân. Họ cùng với Lang Quân đi vào trong Sa Mạc của lòng mình và diện đối diện với Người.

Như vậy, ăn chay là việc của niềm vui. Nhất là, niềm vui gặp gỡ đã tỏ lộ đây rồi. Niềm vui có Chúa ở cùng. Như vậy, mùa vọng và mùa chay thực ra cũng chỉ là một. Và, ăn chay không còn là ăn chay nữa nhưng là từng nấc thang tiến gần trên đường hoàn thiện để thêm xứng hợp với Đấng Toàn Thiện. Đấng Toàn Thiện, Người ở đâu. Thưa, ở ngay đây, trong lòng bạn và lòng tôi, giữa lòng xã hội và nhân thế. Vậy hà cớ chi phải chay hình thức. Hãy chay lòng cho rỗng rang để Người khỏa lấp lòng bạn và thế giới.

Lạy Đấng Tình Quân, xin hãy đưa chúng con vào trong Sa Mạc đời con để nơi đó, chúng con thuộc về riêng Ngài. Amen

Đăng nhận xét