Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Thứ Tư Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017 | 08:28

Bài trích sách Xuất hành: Xh 34,29-35

Dân thấy da mặt ông Mô-sê sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông.

Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Mô-sê gọi họ : ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra ; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói ; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.

Đáp ca : Tv 98,5.6.7.9 (Đ. x. c.9c)

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa,
cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh !
Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,
các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
hướng về núi thánh mà phủ phục,
vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài quả là Đấng Thánh.

Tung hô Tin Mừng : Ga 15,15b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Ha-lê-lui-a.


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 13,44-46

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

“Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

Suy niệm

Nước trời thật lạ. Nước trời không lộ hiện mà lại ẩn tàng. Nước trời bị chôn giấu. Như thế sao thấy và sao có thể xiển dương cho thiên hạ chiêm ngưỡng và đón nhận.

Thực ra, nước trời vẫn thế, vẫn quý, vẫn đẹp, vẫn lộ hiện. Chỉ có điều, chính chúng ta và xã hội này đã chôn giấu đi. Chúng ta bị những xô bồ trần gian với tiền tài danh lạc thú cuốn trôi và vùi lấp đi giá trị vĩnh cửu của nước trời. Chúng ta như những người đàn bà đang cười hể hả hạnh phúc trên đống hoang tàn của cõi nhân sinh mà quên đi những giá trị nhân sinh. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần đi nhặt lại đời mình, nhặt lại mặt trời trên chính đống bỏ hoang của loài người để hâm nóng lại tình người, tình Trời.

Tạ ơn Chúa vì trong những ngày cuối tháng bảy và đầu tháng tám này đã không ngững cho chúng ta mừng kính các vị thánh tổ phụ của các dòng tu. Các ngài là những người đang vén bức màn che lối để ta có thể nhìn thấy mặt trời và tìm thấy kho báu đích thực của đời mình. Hãy bước theo các ngài, những nhà thần bí đầy kinh nghiệm. Chính các ngài sẽ dẫn ta đến với Giêsu, kho báu của mọi kho báu không ai có thể lấy đi.

Đăng nhận xét