Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Thứ Sáu Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017 | 08:41

Bài trích sách Lê-vi: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37


Đó là các đại lễ của Đức Chúa, là những ngày mà các ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng Ta.Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : “Đây là các đại lễ của Đức Chúa, các cuộc họp để thờ phượng mà các ngươi phải triệu tập vào thời gian ấn định :

háng thứ nhất, ngày mười bốn trong tháng, vào lúc chập tối, là lễ Vượt Qua kính Đức Chúa. Ngày mười lăm tháng ấy là lễ Bánh Không Men kính Đức Chúa. Trong vòng bảy ngày, các ngươi phải ăn bánh không men. Ngày đầu tiên, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng Ta, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng bảy ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hoả tế lên Đức Chúa. Ngày thứ bảy, có cuộc họp để thờ phượng Ta, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào.”

Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : “Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng : Khi các ngươi vào đất Ta ban cho các ngươi, và tới mùa gặt hái, thì phải đem đến cho tư tế một bó lúa, sản phẩm đầu mùa của các ngươi. Nó sẽ làm nghi thức tiến dâng trước nhan Đức Chúa để các ngươi được đoái nhận ; tư tế sẽ làm nghi thức tiến dâng hôm sau ngày sa-bát.

“Từ hôm sau ngày sa-bát, ngày các ngươi đem bó lúa đến để làm nghi thức tiến dâng, các ngươi phải tính bảy tuần, bảy tuần chẵn. 16 Các ngươi phải tính năm mươi ngày cho đến hôm sau ngày sa-bát thứ bảy, và các ngươi sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên Đức Chúa :

“Ngày mồng mười tháng bảy là ngày Xá tội, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng Ta, phải ăn chay hãm mình và tiến dâng một lễ hoả tế lên Đức Chúa.

“Ngày mười lăm tháng bảy là lễ Lều kính Đức Chúa, trong vòng bảy ngày. Ngày đầu tiên, phải họp nhau để thờ phượng Ta, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào. Trong vòng bảy ngày, các ngươi phải tiến dâng lễ hoả tế lên Đức Chúa. Ngày thứ tám, các ngươi phải họp nhau để thờ phượng Ta, và phải tiến dâng một lễ hoả tế lên Đức Chúa : đó là một buổi họp long trọng, các ngươi không được làm một công việc nặng nhọc nào.

“Đó là các đại lễ của Đức Chúa, là những ngày mà các ngươi phải triệu tập những cuộc họp để thờ phượng Ta, để tiến dâng lễ hoả tế lên Đức Chúa : lễ toàn thiêu hay lễ phẩm, hy lễ hay những lễ tưới rượu, việc nào vào ngày đó.”

Đáp ca : Tv 80,3-4.5-6ab.11 (Đ. c.2a)

Đ.Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta !

Đàn hát lên nào, hoà nhịp trống cơm,
bổng trầm gieo tiếng cầm tiếng sắt.
Rúc lên đi, hãy rúc tù và,
mồng một ngày rằm cho ta mừng lễ.

Đ.Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta !

Đó là luật Ít-ra-en phải cứ,
Thiên Chúa nhà Gia-cóp đã phán truyền.
Chỉ thị này, nhà Giu-se đã nhận
khi bỏ miền Ai-cập ra đi.

Đ.Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta !

Chính Ta là Thượng Đế Chúa ngươi,
đã đưa ngươi lên tự miền Ai-cập,
há miệng ngươi ra, Ta sẽ cho đầy ứ.

Đ.Reo lên mừng Thiên Chúa, Đấng trợ lực chúng ta !

Tung hô Tin Mừng : 1 Pr 1,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa vẫn tồn tại đến muôn thuở muôn đời. Đó chính là Lời đã được loan báo cho anh em như một Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 13,54-58

Ông không phải là con bác thợ sao ? Bởi đâu ông làm được những phép lạ như thế ?

Khi ấy, Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ? Ông không phải là con bác thợ sao ? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a ; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao ? Và tất cả chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ? Vậy bởi đâu ông ta được như thế ?” Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.

Suy niệm

Nguồn gốc xuất xứ khiến chúng ta vinh hạnh và cũng có thể khiến chúng ta tự ti, hẳn đó là cảm giác khi ta cầm hộ chiếu Việt Nam khi ra nước ngoài. Lỗi chẳng phải tại ta mà lỗi tại ta mang quốc tịch Việt Nam. 

Chẳng phải người nước ngoài không tôn trọng ta mà chính những người Việt Nam khi ra nước ngoài đã không biết tôn trọng chính mình nên vết dầu loang đã vấy lên những người khác. Vậy, làm cách nào để mình tôn trọng mình và được người khác tôn trọng.

Muốn được như thế hay khám phá ra tiềm năng và thế mạnh của chính mình, điều mà người khác không có. Mỗi người khám phá ra vẻ đẹp của chính mình sẽ giúp người khác khám phá ra nét đẹp trong chính họ. Cả một cộng đồng như thế hẳng sẽ tìm ra thế mạnh quốc gia khiến cả thế giới phải ngả mũ chào đón. Chúng ta không đẹp vì những gì giống các nước khác nhưng chúng ta có sắc nét riêng. Đó là vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên và thuần khiết. Khám phá ra vẻ đẹp này, thành kiến sẽ bị loại trừ và chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận nhau. Đó cũng chính là tính ngôn sứ mà chúng ta cần thiết phải làm tại quê hương Việt Nam này.

Hơn ai hết, là Kitô hữu, chúng ta cần là những người tiên phong khám phá, gìn giữ và làm mới lại Việt Nam trong những gì sẵn có để xóa đi những tang thương do đủ thứ hoang dại đang phá nát đất nước này. Sống như thế ta sống tính ngôn sứ, dẫu biết rằng, hiện tại ta chẳng được đón nhận để đóng góp nhiều. Hãy nhớ, chính thầy Giêsu cũng đã bị loại trừ như thế. Ta theo Người, ta chẳng thoát được sự loại trừ đó đâu. Nhưng, trên hết ta vui vì đêm lại sự sống và bình an cho đất nước này.

Lạy Chúa, xin ghé mắt nhìn xem quê hương đất nước Việt Nam chúng con!

Đăng nhận xét