Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Thứ Sáu sau Chúa nhật IV - Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017 | 12:44

Bài trích sách Khôn ngoan: Kn 2,1a.12-22

Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã.

Quân vô đạo suy tính sai lầm, chúng bảo nhau :

“Ta hãy gài bẫy hại tên công chính,
vì nó chỉ làm vướng chân ta,
nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật,
và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo.
Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa,
xưng mình là con của Đức Chúa.
Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta,
thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi.
Vì nó sống thật chẳng giống ai,
lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị.
Nó coi ta như bọn lọc lừa,
tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn.
Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may,
hậu vận của người công chính.
Nó huênh hoang vì có Thiên Chúa là Cha.
Ta hãy coi những lời nó nói có thật không,
và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào.
Nếu tên công chính là con Thiên Chúa,
hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù.
Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hoà làm sao,
và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào.
Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã,
vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm.”
Chúng suy tính như vậy thật sai lầm,
vì ác độc mà chúng ra mù quáng.
Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa,
chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công,
cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng.

Đáp ca : Tv 33,16-18.19-20.21 và 23 (Đ. c.19a)

Đ. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ.

Chúa đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,
nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu :
Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

Đ.Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ.

Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.

Đ.Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ.

Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,
dầu một khúc cũng không giập gãy.
Chúa cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

Đ.Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ.

Tung hô Tin Mừng : Mt 4,4b

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga 7,1-2.10.25-30

Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng giờ của Người chưa đến.

Khi ấy, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết Người.

Lễ Lều của người Do-thái gần tới. khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.

Bấy giờ có những người ở Giê-ru-sa-lem nói : “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao ? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Ki-tô ? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi ; còn Đấng Ki-tô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng : “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.”

Bấy giờ họ tìm cách bắt Người ; nhưng chẳng có ai tra tay bắt, vì giờ của Người chưa đến.

Suy niệm

Kể làm người tốt trong xã hội Việt Nam cũng không dễ, nhất là làm người tốt bằng việc lo việc "bao đồng" cho dân cho nước. Chưa nói đến kẻ lợi dụng, ngay cả những người thành tâm hầu như bị dán mác phản động hay chia rẽ khối đoàn kết. Việc tưởng như mới nhưng không mới, vì từ xưa, Kinh Thánh đã nói cho ta hay.

Sách Khôn ngoan cho thấy kẻ gian ác mưu tính gài bẫy đứa công chính và thử thách xem Thiên Chúa có ra tay cứu người công chính. Song đường lối Thiên Chúa đâu như họ dự tính. Chính sự mưu mẹo làm chúng ra mê lầm và bước dần tới cái chết vì đâu đâu cũng thấy kẻ thù. Ngược lại, người công chính thì thấy an vui vì tin Chúa là Đấng thưởng phạt công minh. Bởi đó, kẻ công chính vẫn mai bình an trong gian truân và không ngừng yêu thương cầu nguyện cho kẻ làm khó cho mình.

Lạy Chúa, xin đừng để con bước vào đường mê lầm nhưng đi trên đường ngay nẻo chính.

Đăng nhận xét