Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

Thứ Bảy sau Chúa nhật IV - Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017 | 17:42


Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Gr 11,18-20


Con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt.
Đức Chúa đã báo cho tôi và tôi đã biết. Bấy giờ Người cho tôi thấy âm mưu của chúng. Phần con, con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, con đâu biết chúng đang mưu tính hại con. Chúng bảo nhau : “Cây đương sức, nào ta chặt nó đi, loại nó ra khỏi đất dành cho kẻ sống, để không còn ai nhớ đến tên tuổi nó nữa !”

Nhưng, lạy Đức Chúa các đạo binh,
Ngài công minh khi xét xử,
Ngài thấu suốt tâm can từng gang tấc,
con thấy Ngài trị tội chúng thật là đích đáng,
vì con đã giãi bày cơ sự cùng Ngài.

Đáp ca: Tv 7,2-3.9bc-10.11-12 (Đ. c.2a)

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.
Xin cứu vớt và giải thoát con
khỏi tay mọi người đang đuổi bắt,
kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử,
mà không người giải thoát.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Xin Chúa xử cho con, vì con công chính và vô tội.
Lạy Thiên Chúa công minh,
Chúa dò thấu lòng dạ con người,
xin làm cho bọn ác nhân hết đường tác hại
và cho người công chính được vững vàng.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Khiên mộc che chở tôi là Thiên Chúa,
Đấng cứu độ những ai có lòng ngay thẳng.
Thiên Chúa là thẩm phán công minh,
ngày ngày Chúa đe doạ.

Đ.Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài.

Tung hô Tin Mừng : x. Lc 8,15

Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an: Ga 7,40-53

Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ?

Khi ấy, Đức Giê-su giảng dạy tại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giê-su thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Kẻ khác rằng : “Ông này là Đấng Ki-tô.” Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?” Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.

Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng : “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?” Các vệ binh trả lời : “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng : “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết Lề Luật, đúng là quân bị nguyền rủa !” Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-su ; ông nói với họ : “Lề Luật của chúng ta có cho phép kết án ai, trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không ?” Họ đáp : “Cả ông nữa, ông cũng là người Ga-li-lê sao ? Ông cứ nghiên cứu, rồi sẽ thấy : không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.”

Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.

Suy niệm

Người công chính thường gặp nhiều nỗi gian truân bởi họ luôn lội ngược dòng, Kẻ gian ác vì muốn an tâm với việc ác của mình nên kéo theo nhiều kẻ đồng lõa nhằm chứng mình mình đúng. Họ viện đủ thứ lý do để biện minh cho hành động của mình, kể cả loại người công chính khỏi cõi đất.

Nhưng, dù lý lịch ra sao, người công chính vẫn cứ an vui. An vui không có nghĩa hết thử thách và đau khổ. An vui vì nơi ẩn náu của họ chính là Chúa. Người là Đấng công minh sẽ trả lại cho họ gấp bội những gì kẻ gian ác có thể lấy đi dẫu họ sống không vì mục đích đó. 

Vậy, mỗi ngày, ta hãy tự hỏi: mình náu ẩn bên Chúa hay náu ẩn muôn sự trần gian!

Đăng nhận xét