Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Mỗi ngày một niềm vui - 6

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017 | 08:45

 Mỗi ngày một niềm vui: 
1 2 3 4 5
Đôi mắt là gương soi của tâm hồn. Đức Giêsu nói: đèn của thân thể là con mắt anh. Khi mắt anh sáng thì toàn thân anh sáng. Nhưng khi mắt anh xấu thì toàn thân anh tối (x.Lc 11,34-36).


Bạn hãy nhìn mọi sự dưới cái nhìn đơn sơ. Thiên nhiên sẽ phô bàu trước mắt bạn biết bao vẻ đẹp. Không có gì là bất toàn trong công trình của Thiên Chúa, vì ở đó có sự hiện diện thần linh của Người. Bạn đùng làm cho những gì Thiên Chúa đã sáng lập ra hư hỏng, vì chúng phản ảnh vẻ tuyệt hảo của Người.

(trích mỗi ngày một niềm vui)

Đăng nhận xét