Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Chúa Nhật IIA - Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017 | 22:48

Bài trích sách Sáng thế: St 12,1-4a

Thiên Chúa gọi ông Áp-ram, tổ phụ dân Người.

Hồi ấy, Đức Chúa phán với ông Áp-ram : “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.

“Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi ;
Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa.
Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.”
Ông Áp-ram ra đi, như Đức Chúa đã phán với ông.


Đáp ca: Tv 32,4-5.18-19.20 và 22 (Đ. c.22)

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Lời Chúa phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương Chúa chan hoà mặt đất.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,
bởi Người luôn che chở phù trì.
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Đ.Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. :  Tm 1,8b-10

Thiên Chúa kêu gọi và soi sáng chúng ta.

Anh yêu quý, dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người. Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở trong Đức Ki-tô Giê-su, 10 nhưng giờ đây mới được biểu lộ, vì Đấng cứu độ chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su đã xuất hiện. Chính Đức Ki-tô đã tiêu diệt thần chết, và đã dùng Tin Mừng mà làm sáng tỏ phúc trường sinh bất tử.

Tung hô Tin Mừng : x. Mc 17,5

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây là Con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 17,1-9

Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.

Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”  Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !” 6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, đừng sợ !” Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

Suy niệm

Theo Giêsu là một cuộc lên đường để rời bỏ quê hương xứ sở với những dự tính của mình. Đó có thể là dự tính trước mắt hoặc lâu dài. Tất cả mọi dự định đó được quy chiếu và gắn kết với Giêsu, Giêsu khổ nạn hôm nay tỏ lộ vinh quang phần nào sau thập giá cho môn sinh.

Đối diện với vinh quang, môn sinh không ở lại để thỏa mãn những cùng Giêsu xuống núi bước vào trần gian đi vào con đường thập tự. Đó là đường đáng hãnh diện và tự hào nhưng thánh Phaolô xác quyết: niềm vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô. Thập giá Đức Kitô chứ không phải thập giá nào đó.

Thế đấy, cây thánh giá đời này chỉ có ý nghĩa khi nó quện vào và nên một với thập giá của Giêsu. Khi quện vào đó, thập giá biến thành Thánh Giá. Đó là cuôc hiển dung mấy ai hiểu!?

Đăng nhận xét