Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

Thứ Bảy sau Chúa nhật I - Mùa Chay

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017 | 13:29

Bài trích sách Đệ nhị luật: Đnl 26,16-19

Anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em.

Ông Mô-sê nói với dân rằng : “Hôm nay, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, truyền cho anh em đem ra thực hành các thánh chỉ và quyết định này. Anh em phải hết lòng hết dạ tuân giữ và đem ra thực hành các điều ấy.

“Hôm nay, anh em đã làm cho Đức Chúa tuyên bố rằng Người sẽ là Thiên Chúa của anh em, rằng anh em phải đi theo đường lối của Người, giữ các thánh chỉ, mệnh lệnh, quyết định của Người, và nghe tiếng Người. Hôm nay, Đức Chúa đã khiến anh em tuyên bố rằng anh em sẽ là dân thuộc quyền sở hữu của Người như Người đã phán với anh em, và rằng anh em sẽ giữ mọi mệnh lệnh của Người, rằng Người sẽ cho anh em vượt mọi dân tộc Người đã tạo dựng, xét về vinh dự, danh tiếng và vinh quang, rằng anh em sẽ là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như Người đã phán.”

Đáp ca: Tv 118,1-2.4-5.7-8 (Đ. c.1b)

Đ.Hạnh phúc thay
người noi theo luật pháp Chúa Trời.

Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp Chúa Trời.
Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.

Đ.Hạnh phúc thay
người noi theo luật pháp Chúa Trời.

Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban.

Đ.Hạnh phúc thay
người noi theo luật pháp Chúa Trời.

Con thành tâm dâng lời cảm tạ
vì được biết những quyết định công minh.
Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.

Đ.Hạnh phúc thay
người noi theo luật pháp Chúa Trời.

Tung hô Tin Mừng : 2 Cr 6,2b

Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 5,43-48

Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao ? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Suy niệm

Một thời gian dài, người ta lên án Giáo hội về vấn đề nhật tâm. Giờ, vũ trụ này lại không phải nhật tâm và người ta phải tìm kiếm một tâm khác. Nói chung, khoa học sẽ dần dà hoàn thiện. Từ những hoàn thiện nho nhỏ đến những cái hoàn thiện lớn. Càng hoàn thiện thì con người càng thấy mình bé nhỏ chứ không phải thấy mình to ra và làm tiêu chuẩn cho tất cả.

Đó mới là sự dần hoàn thiện về khoa học và nhận thức về thế giới vật chất. Còn thế giới tâm linh, phần vô hình mà ta phải quan tâm đến. Dường như, ngày nay vì quá mải mê vật chất mà quên đi sự hoàn thiện tâm hồn. Dường như, người ta mải miết tranh luận hơn thua đông tây hơn là tìm cách để con người là người hơn trong sự hài hòa với nhau và với vạn vật. Song, chẳng có sự hài hòa nếu không có tình yêu. Tình yêu đích thực là yêu như Chúa yêu. Đó là con đường giúp ta hoàn thiện.

Con đường hoàn thiện này không nghiêng ngả tâm linh hay thể chất nhưng hoàn thiện cả hai vì con người là trọn vẹn xác và hồn. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và chúng ta cũng sẽ nên hoàn thiện để dần trở thành phiên bản hoàn thiện nhất theo cách riêng ta để cho toàn thế giới biết Thiên Chúa là ai.

Lạy Chúa, con vui mừng vì có Chúa cùng con bước trên con đường hoàn thiện đời mình dẫu rằng con có trồi lên hay sụt xuống những vũng lầy tội lỗi. Tạ ơn Chúa!

Đăng nhận xét