Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ - lễ nhớ

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016 | 14:12


Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a: Dcr 2,14-17Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến.


14Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò,
vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi,
- sấm ngôn của Đức Chúa.
15Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa :
Chúng sẽ thành dân thánh của Ta,
và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi.
Bấy giờ, các người sẽ nhận biết rằng
Đức Chúa các đạo binh đã phái tôi đến với các người.

16Đức Chúa sẽ lấy Giu-đa làm cơ nghiệp,
đó là sở hữu của Người trên Đất Thánh
và Người sẽ lại tuyển chọn Giê-ru-sa-lem.
17Hỡi mọi xác phàm, hãy lặng thinh trước nhan Đức Chúa,
bởi vì Người tỉnh giấc và ra khỏi Nơi Thánh của Người.
Đáp ca : Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 (Đ. c.49)


Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !


46Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.


Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.

49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !


Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.


Đ.Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !

Hoặc 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê: Cl 1,12-20

Chúa Cha đã đưa chúng ta vào vương quốc Thánh Tử chí ái.

12 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.

13 Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái ; 14 trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi.

15Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,
16vì trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,
hữu hình với vô hình.
Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng
hay là bậc quyền năng thượng giới,
tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng
nhờ Người và cho Người.

17Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.
18Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh ;
Người là khởi nguyên,
là trưởng tử
trong số những người từ cõi chết sống lại,
để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.

19Vì Thiên Chúa đã muốn

làm cho tất cả sự viên mãn
hiện diện ở nơi Người,

20cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật
được hoà giải với mình.
Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,
Thiên Chúa đã đem lại bình an
cho mọi loài dưới đất
và muôn vật trên trời.


Tung hô Tin Mừng : Lc 11,28


Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 12,46-50


Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.

46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Suy niệm

Người Việt vốn trọng những người dâng hiến đời mình cho Chúa, sống đời sống tu trì. Nhiều người cảm thấy hãnh diện khi thấy con cái mình đi tu. Làng xã, giáo họ hay gia đình thấy nở mày nở mặt vì có người sống đời dâng hiến. Người sống đời dâng hiến thì không sống thật với chính mình nhưng cứ vênh mặt lên vì thấy mình là bộ mặt của mọi người và đòi hỏi mọi người kính trọng gọi thầy này thầy nọ. Tất cả chỉ là một vòng luẩn quẩn theo kiểu con người.

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ với bài đọc lời Chúa sáng soi cho biết đâu là điều chính yếu của đời dâng hiến. 


Sách ngôn sức Da-ca-ri-a cho ta biết: "Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò, vì này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi, - sấm ngôn của Đức Chúa. 15Ngày ấy, nhiều dân tộc sẽ gắn bó cùng Đức Chúa : Chúng sẽ thành dân thánh của Ta, và Ta sẽ cư ngụ ở giữa ngươi."

Tin mừng theo thánh Luca cho chúng ta biết: "Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”

Điều quan trọng của đời tu không phải là để vinh vang cho mình hay cho dòng họ hay ai đó. Ta tu không phải vì ai đó cũng không phải được gì đó nhưng là ở lại với Chúa và để cho Chúa đến và ở lại trong mình. Cả cuộc đời mình là hành thình tìm và thực thi ý Chúa. Nhờ vậy, chúng ta thuộc về gia đình phúc nhân như lời thầy nhắc nhở ta hôm nay: phúc cho ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.

Đăng nhận xét