Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Thứ Ba sau Chúa nhật 34 thường niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016 | 10:43

Bài trích sách Khải huyền của thánh Gio-an tông đồ: Kh 14,14-19
Đã đến giờ gặt ; mùa màng trên đất đã chín rồi.

14 Tôi là Gio-an, tôi thấy : kìa một đám mây trắng, và có Đấng ngự trên mây, giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén. 15 Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây : “Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt : mùa màng trên đất đã chín rồi !” 16 Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt.


17 Rồi một thiên thần khác từ Đền Thờ ở trên trời đi ra, cũng cầm liềm sắc bén. 18 Một thiên thần khác từ bàn thờ đi ra, vị này có quyền trên lửa, lớn tiếng nói với vị cầm liềm sắc : “Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi !” 19 Thiên thần kia quăng liềm của mình xuống đất mà hái nho trong vườn nho dưới đất, rồi đổ cả vào bồn đạp nho lớn, tức là cơn lôi đình của Thiên Chúa.


Đáp ca: Tv 95,10.11-12a.12b-13 (Đ. c.13b)

Đ.Chúa ngự đến xét xử trần gian.

10Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,
Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

Đ.Chúa ngự đến xét xử trần gian.

11Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,
biển gầm vang cùng muôn hải vật,
12aruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

Đ.Chúa ngự đến xét xử trần gian.

12bHỡi cây cối rừng xanh,
13hãy reo mừng trước tôn nhan Chúa,
vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.
Người xét xử địa cầu theo đường công chính,
xét xử muôn dân theo chân lý của Người.


Đ.Chúa ngự đến xét xử trần gian.
Tung hô Tin Mừng : Kh 2,10c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa phán : Hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Ha-lê-lui-a.


✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca: Lc 21,5-11

Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.


5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?”8 Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. 10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”

Suy niệm

Thế giới đang loạn. Nước này đang chống nước kia. Dường như, có những cái bắt tay hữu nghị nhưng có những nắm đấm ngầm sau lưng. Thế chiến thứ ba dường như đã khơi mào. Mọi sự đều đổ nát khi vật chất lên ngôi. Song, vật chất là vật chất. Hữu hạn mãi hữu hạn. Hẳn chúng ta đang nhận thấy rõ nét điều ấy trong đời sống Việt Nam. Suốt một thời gian dài, dân Việt chỉ mải miết kiếm tiền mà quên đi xây dựng một cuộc sống bền vững tại thế. Kết quả, Việt Nam đã sánh vai được với cường quốc năm châu về tỷ lệ ung thư và ô nhiễm môi trường. Sự đổ nát khiến dân Việt đang tháo chạy và tị nạn đây đó bằng mọi giá. Đó chẳng phải là thành Giê-ru-sa-lem nguy nga ta vẽ ra đang sụp đổ!

Giê-ru-sa-lem mà ai đó vẽ ra khiến chúng ta lao đầu vào xây dựng mà quên đi Thành Đô đích thực. Chúng ta quả đang sống lại cảnh vườn địa đàng năm xưa khi giơ tay hái trái cấm - chúng ta đang dần loại bỏ và mời Chúa ra khỏi đời mình. Đó là nguồn cơn sự chết mà nhân loại đang trải qua.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết rằng: chúng con không chỉ biết chăm lo đời sống vật chất nhưng còn biết mình thuộc về Giê-ru-sa-lem thiên quốc. Chúng con vừa mau qua nhưng lại thuộc về VĨNH CỬU. Xin đừng để con xao nhãng phần nào nhưng biết sống trọn vẹn đôi đường. Amen

Đăng nhận xét