Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

THÁNH AN-RÊ, TÔNG ĐỒ - 30/11 = lễ kính

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016 | 21:39

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma: Rm 10,9-18


Có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô.


9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính ; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 11 Kinh Thánh nói : Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng. 12 Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. 13 Vì : Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát.

14 Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe ? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng ? 15 Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi ? Như có lời chép : Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng ! 16 Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng ; chính ngôn sứ I-sai-a đã nói : Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng ? 17 Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô.

18 Nhưng tôi xin hỏi : Phải chăng họ đã không được nghe giảng ? Có chứ !

Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu,
và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.


Đáp ca : Tv 18A,2-3.4-5ab (Đ. x. c.5a)Đ.Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu.


2Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

không trung loan báo việc tay Người làm.

3Ngày qua mách bảo cho ngày tới,

đêm này kể lại với đêm kia.Đ.Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu.


4Chẳng một lời một lẽ,

chẳng nghe thấy âm thanh,

5abmà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu

và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.Đ.Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu.

Tung hô Tin Mừng : Mt 4,19


Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới ca. Ha-lê-lui-a.

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 4,18-22

Lập tức, các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.


18 Khi ấy, Đức Giê-su đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 19 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 20 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

21 Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. 22 Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.

Suy niệm

Mấy hôm nay, mạng xã hội và bao người đang lên án việc Việt Nam và một số nước cộng sản tổ chức quốc tang cho Fidel Castro, chủ tịch Cu Ba mới qua đời. Gạt qua một bên chuyện pháp luật và quan điểm chính trị, chúng ta thấy, đảng cộng sản tổ chức quốc tang cho ông, một người không thuộc về đất nước mình nhưng lại thuộc về đảng. Việc tổ chức quốc tang không thu phục lòng dân vì nhiều người nhận thấy, họ, đảng Cộng sản không thuộc về nhân dân khi làm ngơ trước cái chết của lính biển đảo Gạc Ma hay những phi công tử nạn vừa rồi hoặc thảm họa Miền Trung do nhân tai vừa qua. 

Cũng vậy, ta chẳng thể nói và làm chứng về Chúa nếu không thuộc về Người. Chính vì vậy, đáp ca trong phụng vụ thánh lễ các thánh Tông đồ thường chọn thánh vịnh 18A với câu đáp: Tiếng các ngài đã vang dội khắp hoàn cầu. Câu đáp ngụ ý về công việc rao giảng và làm chứng về Đức Giê-su khổ nạn và phục sinh. Đó là Đức Tin và là lẽ sống của các Tông đồ và cũng là của chúng ta, những kẻ thừa hưởng đức tin ấy. Nhưng sao có thể rao giảng cách hùng hồn và thu phục nhân tâm nếu ta chưa thực sự cảm nhận được thầy Giê-su. Các ngài thực sự thuộc về Thiên Chúa nên lời các ngài lay động lòng người.

Hôm nay và mai ngày, chúng ta có bổn phận nói về Chúa cho anh chị em mình. Dù là linh mục, tu sĩ, giáo lý viên hay bất kể ai đó trong Giáo hội, nói về Chúa là nhiệm vụ tự thân của chúng ta. Nhưng nói thế nào nếu chưa cảm và thuộc về Chúa. Thuộc về thế nào nếu chúng ta không dám như Anrê bỏ lại chài lưới và tất cả để theo và ở lại với Thầy. Ở lại thế nào nếu không sống điều Thầy dạy.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mình thuộc về đâu, về ai và phải sống như thế nào. Xin cho giới lãnh đạo đất nước chúng con nhận biết đâu là thuộc về thật sự trong nhiệm vụ của họ để dân nước Nam chúng con được an cư lạc nghiệp và phát triển không ngừng.

Đăng nhận xét