Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Thứ Năm Tuần X năm chẵn - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018 | 21:39

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất: 1 V 18,41-46
Ông Ê-li-a cầu xin, trời liền mưa xuống
41 Hồi đó, ông Ê-li-a nói với vua A-kháp : “Xin mời vua lên mà ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào !” 42 Vua A-kháp liền lên ăn uống ; còn ông Ê-li-a thì lên đỉnh Các-men, ông cúi xuống đất, gục mặt vào hai đầu gối. 43 Đoạn ông bảo đứa tiểu đồng của ông : “Con đi lên và nhìn về phía biển.” Nó đi lên, nhìn và nói : “Không có gì cả !” Ông bảo : “Hãy trở lại bảy lần.” 44 Lần thứ bảy, nó nói : “Kìa có một đám mây nhỏ bằng bàn tay người, đang từ biển bốc lên.” Ông nói : “Con hãy lên thưa với vua A-kháp : xin vua dừng lại, xuống khỏi xe để tránh cơn mưa.” 45 Lập tức trời kéo mây đen nghịt và nổi gió, rồi trút mưa lớn. Vua A-kháp cỡi xe đi Gít-rơ-en. 46 Tay Đức Chúa đặt trên ông Ê-li-a ; ông thắt lưng và chạy trước vua A-kháp cho tới lúc vào Gít-rơ-en.
Đáp ca: Tv 64,10.11-12.13-14 (Đ. c.2a)
Đ.Lạy Thiên Chúa,
ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng.
10Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,
cho ngập tràn phú túc giàu sang,
suối trời trữ nước mênh mang,
dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
Đ.Lạy Thiên Chúa,
ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng.
11Tưới từng luống, san từng mô đất,
khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,
12bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.
Đ.Lạy Thiên Chúa,
ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng.
13Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,
cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,
14chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,
câu hò tiếng hát trổi cao.
Đ.Lạy Thiên Chúa,
ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng.
Tung hô Tin Mừng: Ga 13,34
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu: Mt 5,20-26
Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.
20 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

Suy niệm

Đức Giêsu mời gọi môn sinh cần phải sống công chính hơn các kinh sư và pharisêu. Vậy, sự công chính của kẻ tin vào Chúa Kitô khác thế nào?
Sự công chính của kẻ tin vào Chúa Kitô là sự công chính của kẻ mưu tìm thực thi ý Chúa hơn là tuân giữ lề luật. Đó là tâm thế của một kẻ tự do trong tình yêu để kiếm tìm hạnh phúc trọn hảo hơn là giữ luật vì sợ Chúa phạt. Chúa không phải là quan tòa nhưng Ngài là  Đấng giàu lòng xót thương.
Lạy Chúa, xin cho các bạn trẻ tìm thấy niềm vui trong việc gìn giữ tính đơn nhất và bất khả phân ly của hôn nhân.

Đăng nhận xét