Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

Thứ Bảy Tuần IX năm chẵn - Mùa Thường Niên

Written By Thanhcao's Blog on Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018 | 22:09

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê: 2 Tm 4,1-8
Hãy làm công việc của người loan báo Tin Mừng. Tôi sắp phải đổ máu và Chúa sẽ trao cho tôi vòng hoa dành cho người công chính.
1 Anh thân mến, trước mặt Thiên Chúa và Đức Ki-tô Giê-su, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh : 2 hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện ; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. 3 Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. 4 Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. 5 Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng, và chu toàn chức vụ của anh.
6 Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. 7 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. 8 Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính ; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện.
Đáp ca: Tv 70,8-9.14-15ab.16-17.22 (Đ. x. c.15)

Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
8Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa,
suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh.
9Xin đừng sa thải con lúc tuổi đà xế bóng,
chớ bỏ rơi khi sức lực suy tàn.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
14Phần con đây, vẫn một bề trông cậy,
và gia tăng lời tán tụng Ngài.
15abMiệng con công bố Ngài chính trực,
suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
16Con thuật lại bao chiến công của Chúa,
nhắc nhở rằng : chỉ mình Ngài chính trực công minh.
17Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa,
con đã được Ngài thương dạy dỗ.
Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
22Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạc cầm
tạ ơn Ngài thành tín.
Gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh
kính dâng Ngài, lạy Đức Thánh của Ít-ra-en.
Đ.Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban.
Tung hô Tin Mừng: Mt 5,3
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô: Mc 12,38-44
Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.
38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”
41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó ; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”

Suy niệm

Thánh Phaolô ý thức được công việc loan báo Tin mừng là công việc cam go, phải trả giá bằng chính máu đào của mình. Ngài đã phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa để chạy trong cuộc đua tình thương. Ngài đã chiến thắng bằng chính niềm tin và hy vọng tròn đầy vào Thiên Chúa như bà góa nghèo trong trong Tin mừng hôm nay. Bà bỏ ít, nhưng là bỏ chính bà. Bà bỏ ít, nhưng là bỏ cả niềm tin và hy vọng của bà. Bà bỏ ít, nhưng là bỏ cả sự sông và tương lai của bà. Bả bỏ tất cả vào thùng tiền vĩnh cửu là lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Ước chi, mỗi thành viên trong gia đình cũng thực thi điều này để gia đình trở thành tổ ấm yêu thương.

Đăng nhận xét